Klub náhradních rodin

Našim posláním je

Podpora rodin s dětmi, které nemohou žít s vlastními rodiči  prostřednictvím doprovázení, poradenství a dalších odborných služeb.

Naším cílem je

V rámci sociálně právní ochrany dětí:

Napomáhat ke stabilitě prostředí v pěstounské rodině prostřednictvím zajištění podpory, doprovázení a odborné pomoci pro pěstouny v průběhu výkonu PP

Zvyšovat kompetence pěstounů prostřednictvím vzdělávání pro zlepšení jejich schopností zvládat každodenní situace spojené s výkonem pěstounské péče

Zintenzivnit spolupráci s jinými organizacemi a se státními úřady (především OSPOD) k zajištění společného postupu při podpoře rodin.

Napomáhat k budování identity dítěte v pěstounské rodině podporou vztahu dítěte k původní rodině.

V rámci další činnosti organizace:

Dosáhnout vyššího povědomí o problematice náhradní rodinné péče a dětí žijících mimo vlastní rodinu (osvěta) a tím i zvýšeného počtu žadatelů o různé formy NRP a to zejména v oblasti místní působnosti organizace

Zvyšovat kompetence osvojitelů prostřednictvím vzdělávání pro zlepšení jejich schopností zvládat každodenní situace spojené s osvojením

Napomáhat ke stabilitě prostředí v osvojitelské rodině prostřednictvím zajištění podpory, doprovázení a odborné pomoci pro osvojitele

Napomáhat ke zvýšení jistoty a informovanosti žadatelů o NRP v průběhu zprostředkování prostřednictvím poradenství a doprovázení rodiny až do okamžiku přijetí dítěte.

Komu jsou naše služby určeny

V rámci pověření k sociálně právní ochraně dětí poskytujeme své služby především pěstounům a dětem v pěstounských rodinách.

V rámci další činnosti poskytujeme své služby také:

  - osvojitelům a osvojeným dětem
  - žadatelům a dalším zájemcům o náhradní rodinnou péči
 -  každému dítěti, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv


Sociálně právní ochrana je poskytována v rámci regionů Praha a Středočeský kraj

Zásady činnosti

-          Hlavním kritériem kvality naší práce jsou vždy zájem dítěte a jeho zdravý rozvoj. Naše služby plánujeme spolu s klienty, dětmi a OSPOD a dbáme při tom na slyšení a respektování hlasu všech zúčastněných.

-          Organizace jedná vždy v souladu s legislativní úpravou a standardy SPOD,  důsledně  při své činnosti dbá ochrany soukromí a osobních údajů rodin. O aktivitách týkajících se rodiny je vedena dokumentace, která je chráněna před nepovolanými osobami a je otevřená vůči rodinám samotným.

-          Zaměstnanci postupují v souladu s metodikami a směrnicemi organizace, RC Routa podporuje profesní vzdělávání i sebereflexi (supervizi) svých zaměstnanců v souladu s aktuálními postupy v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

-          Organizace jedná ve spolupráci s orgány státní moci.

 

RC Routa je členem Asociace Dítě a Rodina, z. s.  Asociace je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci.

 

Činnost Klubu náhradních rodin je každoročně podpořena i dotací města Čelákovice.

město Čelákovice logo

Proběhlé události

Kontakt

Jana Luhanová

Jana Luhanová

Vedoucí Klubu náhradních rodin Routa

Členka Rady RC ROUTA

tel: 731 172 650

Mgr. Lenka Slováková

Mgr. Lenka Slováková

Koordinátorka služeb pro pěstouny

tel: 603 538 763

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.