Programování a cyklo

8. - 12. 8. 2022


Tento tábor je určen všem nadšeným programátorům i programátorkám!

Dopoledne programujeme, odpoledne výletujeme.

Naši táborníci by měly být minimálně po druhé třídě ZŠ. Zkušení programátoři si vše zopakují a jistě se nám podaří zaujmout je něčím novým. Nemusí se bát ani ti začínající, navedeme je od úplných začátků.

Maximální počet ve skupině bude 10 dětí.

Děti budou programovat na vlastních počítačích. Společně budou vytvářet jednoduché hry v programovacím jazyce SCRATCH. Budou hrát hry na podporu informatického myšlení na počítači i bez něj.

Postupně se naučí používat základní programátorské konstrukce, jako jsou sekvence, podmínky a cykly, naučí se používat proměnné a nabyté znalosti budou využívat při programování jednoduchých her.

Výuku si zpestříme i programováním ozobotů.

Pro odpolední cyklovýletování musí mít všichni řádně vybavené kolo a HELMU!! Výlety budou max. 20 km, při dobrém počasí spojené s koupáním.

Programováním bude děti provázet Iva Javorková. Iva vystudovala softwarové inženýrství, programovala bankovní systémy a také vede kurzy programování pro děti v Toušeni - www.programovanihrou.cz.

Na cyklovýlety s dětmi bude jezdit Bára Žatečková a Šimon Fijala.

Cena: 3.000,- Kč

Cena zahrnuje: celodenní program 8 - 16 hod., oběd + pitný režim