Aktivity pro rodiny

Projekt ROUTA rodinám v Polabí 2022


Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu RODINA MPSV a z dotace města Čelákovice.

Cílem projektu zaměřeného na preventivní programy pro rodiny je podpořit kompetence, informovanost, zdraví a celkovou pohodu rodin z Čelákovic a okolí.


HLAVNÍ AKTIVITY:

  • interaktivní vzdělávací semináře a besedy pro rodiče včetně doprovodného hlídání dětí

  • základní poradenství pro rodiny a poradenství v oblasti finanční gramotnosti, navazující odborné právní poradenství

  • pravidelný provoz Rodinného informačního centra a Klubu rodičů

  • psychosociální aktivity pro rodiče

- otevřené skupiny pro rodiny

- skupiny pro ženy

- skupiny se zaměřením na zdravý životní styl

  • tréninkové pobytové vzdělávací semináře pro rodiny

  • podpora rodin v náročných a krizových situacích


Většina akcí probíhá v ROUTĚ na zahradě nebo v jurtě. Dodržujeme aktuální hygienická a bezpečnostní opatření.


Více informací, rezervace – Dagmar Šnoblová, DiS., tel. 606 660 421, dagmar.snoblova@rc-routa.cz


Koordinátorka projektu: Jana Krausová, tel.: 605 228 444, jana.krausova@rc-routa.cz