Komunitní list

RC Routa realizuje od 1. 7. 2019 projekt podpořený Operačním programem Zaměstnanost "Komunitní centrum ROUTA – JURTA" zaměřený na rozvoj komunitní sociální práce a podporu komunitního života v Čelákovicích a okolí.


Více informací o tom, co se v komunitním centru ROUTA děje a co se chystá najdete v pravidelném zpravodaji: