Kontakty

Najdete nás na adrese Sedláčkova 107, Čelákovice, 250 88


Jana Luhanová, Dis. - jana.luhanova@rc-routa.cz, tel. 774 402 929 - vedoucí klubu náhradních rodin a koordinátorka dohod o výkonu pěstounské péče


Bc. Jana Frantíková, Dis. - jana.frantikova@rc-routa.cz, 778 063 939 - klíčová pracovnice v rodinách


Lucie Hájková, Dis. - 777 406 289, lucie.hajkova@rc-routa.cz – klíčová pracovnice v rodinách


Mgr. Lenka Slováková, PhD. - lenka.slovakova@rc-routa.cz - klíčová pracovnice v rodinách a koordinátorka služeb pro pěstouny


Bc. Gabriela Adášková- gabriela.adaskova@rc-routa.cz, 777 762 929 - klíčová pracovnice v rodinách


Martina Šplíchalová, Dis. - martina.splichalova@rc-routa.cz, 771 172 688 - klíčová pracovnice v rodinách