Vzdělávací akce

víkendový vzdělávací pobyt 10. - 12. 9. 2021, téma: Jak funguje mozek dítěte, které zažilo trauma a vyrůstá v náhradní rodině, lektor: Mgr. Zuzana Říhová, 18 vzdělávacích hodin, penzion U Čtyřlístku, Hořelec 1, Seč, pobyt je obsazen. Anotace: Cílem semináře je pomoci účastníkům porozumět tomu, jak zásadní jsou pro vývoj mozku rané zkušenosti a interakce s pečujícím člověkem. Poznatky z neurověd pomohou lépe chápat, proč má stres a nedostatek kontaktu s rodičem nebo pečovatelem v dětství tak ničivé účinky pro vyvíjející se mozek. Součástí semináře budou také informace o možnostech, jak lze traumatizované děti v NRP vhodně podporovat a pomáhat léčit jejich zranění. V závěru se účastníci seznámí se základními principy Dyadické vývojové psychoterapie, která je v NRP jednou z cest jak účinně pracovat s narušenou citovou vazbou.


víkendový vzdělávací pobyt 17. - 19. 9. 2021, téma: Specifika dětí v náhradní rodinné péči, lektor: Mgr. Hana Brodníčková, 18 vzdělávacích hodin, penzion U Čtyřlístku, Hořelec 1, Seč, na pobytu je volné místo pro jednu rodinu. Anotace: vzdělávání je zaměřeno na specifické projevy a přístupy k dětem v pěstounské péči, lektorkou je zkušená pěstounka a lektorka paní Hana Brodníčková.


seminář Právní otázky v NRP pro přechodné pěstouny, 7. 10. 2021, 9 - 11:30 hod, místo konání: RC Routa, lektor: Mgr. Markéta Tillerová, 2,5 vzdělávacích hodin. Anotace: aktuální právní úprava týkající se náhradní rodinné péče, otázky účastníků


seminář Právní otázky v NRP pro dlouhodobé pěstouny, 9. 10. 2021, 10 - 14 hod, místo konání: RC Routa nebo Modlitebna církve bratské v Čelákovicích, místo bude upřesněno, lektor: Mgr. Markéta Tillerová, 4 vzdělávací hodiny. Anotace: aktuální právní úprava týkající se náhradní rodinné péče, otázky účastníků


seminář Dítě závislých rodičů, 13. 11. 2021, 10 - 16 hod, místo konání: RC Routa nebo Modlitebna církve bratské v Čelákovicích, místo bylo upřesněno, lektor: PhDr. Ilona Presslová, 6 vzdělávacích hodin. Anotace: Rizika, specifika péče a přístupu k dětem, jejichž rodiče, a především matka v těhotenství, užívali návykové látky, dopady závislosti rodičů na dítě, syndrom FAS.