Vzdělávací akce

Seminář sobota 9. 4. 2022 10:00 - 15:15, 6 vzdělávacích hodin, téma Svět dnešní mládeže a jak mu porozumět, lektor Jan Vališ, DiS vedoucí nízkoprahového klubu Salesiánského střediska mládeže. Anotace: seminář bude zaměřen zejména na to, jaké trendy a rizika s nimi spojená zažívá dnešní mládež, co se děje s mladým člověkem, když prochází dospíváním, a jaké příležitosti a nástrahy čekají na nás - jejich blízké. Puberta je často slovo, kterého se pečující obávají. Společně si ukážeme, jak tímto obdobím projít dobře a ještě si něco odnést do budoucího života.

Víkendový vzdělávací pobyt 27. 5. - 29. 5. 2022 Seč, 18 vzdělávacích hodin, téma Balvany na mé životní cestě aneb jak pomoci dítěti zvládnout informace o jeho minulosti, lektorka Mgr. Martina Vančáková. Anotace: minulost dětí před příchodem do vaší rodiny může být velice nepříjemná a traumatická. Přesto by se z ní nemělo stát tabu, něco, o čem se v rodině nemluví. Jak ale o ní vhodně s dětmi mluvit? A jak reagovat na všetečné dotazy přicházející od nich? Budou se povětšinou dotýkat biologických rodičů dítěte...Jak nám v komunikaci o nich může pomoci kniha života či terapeutické příběhy?

Seminář sobota 10. 9. 2022 10:00 - 16:00, 6 vzdělávacích hodin, téma Co mám dělat s emocemi, které ve mně dítě vzbuzuje? Lektorka Mgr. Petra Priknerová, terapeutka, supervizorka, lektorka. Anotace: vyčerpání, naštvání, pocit zmaru, nevděku, zklamání, a mnoho dalších emocí zažívají pěstouni vůči dětem, které mají v péči. Na semináři nenajdete odpověď, jak tyto emoce nemít, ale pokusíme se dojít k tomu, jak s těmito emocemi zacházet tak, aby nám neubližovaly, nebyly u nás příliš dlouho a nezabíraly tak místo pozitivním pocitům. Zkusíme se i podívat na některé chování, které tyto emoce vzbuzují a posilují či jsou pro ně živnou půdou.

Víkendový vzdělávací pobyt 7. - 9. 10. 2022, Josefův Důl, 18 vzdělávacích hodin, téma Terapeutické rodičovství, lektorka Mgr. Květa Sluková, PhD., sociální pedagožka, lektorka v oblasti NRP. Anotace: Terapeutické rodičovství je skutečným, hluboce lidským a velice důležitým smyslem pěstounské péče s cílem dát malým i starším dětem, které prožily těžký začátek života a mají za sebou traumatické a narušené dětství, bezpečnou přijímající péči v přirozeném prostředí rodiny plné soudržnosti, lásky, vzájemnosti a blízkosti. Je to něco nesmírně cenného, co si mohou dát lidé navzájem jen tehdy, když spolu žijí, myslí na sebe, znají se a mají se rádi. Když se dospělí starají o děti, které k nim patří.

Seminář sobota 12. 11. 2022 10:00 - 16:00, 6 vzdělávacích hodin, téma Kritické myšlení jako důležitá součást výchovy dětí, lektor PaedDr. Vladimír Šik, psychoterapeut. Anotace: současná doba produkuje obrovské množství informací, ve kterých je velmi těžké se správně orientovat. Mnohé jsou navíc cíleně zkreslené, lživé a manipulativní. Cílem semináře je podpořit kompetence účastníků v tom, jak nepodlehnout polopravdám, populistickým výrokům a nepodloženým tvrzením, jak přijmout informaci teprve na základě určité analýzy, zvážení vlastních zkušeností a cíleném zhodnocení, zorientovat se v metodách kritického myšlení. Dále jak umět pracovat s těmito dovednostmi při výchově a v komunikaci s dětmi. Součástí semináře budou i praktické ukázky technik, které slouží k rozvoji kritického myšlení na některém aktuálním problému ve společnosti.