Nízkoprahový klub PLEJS

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PLEJS je sociální služba poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.


Posláním je poskytováním terénní sociální práce snížit riziko ohrožení sociálním vyloučením, související se způsobem života a trávením volného času v období dětství, dospívání a rané dospělosti.


Cílem jsou děti, které:

 • vědí, kam se obrátit pro podporu, porozumění, pomoc,

 • se účastní dalšího vzdělávání,

 • mohou nebo se chtějí účastnit standardních volnočasových aktivit,

 • jsou si vědomi rizika svého chování, způsobu volného času,

 • se orientují ve svých občanských právech a povinnostech.


PLEJS je zaměřen na práci s dětmi a mládeží ve věku 6 - 26 let z Brandýsa nad Labem – Stará Boleslavi a Čelákovic a okolí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením kvůli nepříznivé sociální situaci nebo pro své návyky či způsob života vedoucí ke konfliktu se společenským prostředím. Jedná se například o konflikty a obtíže ve škole či rodině, obtíže v navazování vrstevnických vztahů, rizikový způsob trávení volného času, experimenty a konzumace alkoholu a návykových látek, apod.

PLEJS nabízí:

 • porozumění, podporu a pomoc,

 • nerizikové trávení volného času a snižování ohrožení sociálním vyloučením,

 • poradenství v období dospívání,

 • odbornou pomoc v nepříznivé sociální situaci,

 • terénní sociální práci s klienty přímo v ulicích a v nízkoprahových klubech,

 • monitoring lokalit.

Podpora je poskytována zejména v oblastech:

Školní povinnosti - prevence záškoláctví, podpora při přípravě do školy, podpora při výběru vhodné střední školy.


Trávení volného času - prevence rizikového trávení volného času, podpora ve smysluplném trávení volného času, poskytnutí prostoru a vybavení pro bezpečné trávení volného času, zprostředkování návazných služeb (kroužky, zájmové aktivity) a zapojení do společenského, kulturního a sportovního dění, podpora při rozvoji individuálních dovedností – využití potenciálu dětí.


Zodpovědný přístup k životu - podpora při aktivním hledání zaměstnání, podpora při hledání a udržení bydlení, podpora v práci se svým rozpočtem, podpora při řešení dluhových situací.


Mezilidské vztahy - podpora při získání, obnovení či udržení kontaktu s vrstevníky a členy dalších sociálních skupin; podpora při osvojení si základních pravidel společenského chování, nabídka prostoru pro sdílení s pracovníkem, podpora při zvládání náročných životních situací, podpora při ujasňování si životních priorit.


Služba je poskytována anonymně a zdarma.

Kdy a kde:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav:

Ambulantně v klubu PLEJS BRANDEJS, Na Dolíku 53:

Pondělí 12:30 - 18:00

Středa 12:30 - 18:00

V terénu, aktuální polohu sdílíme na instagramu plejs_plejs:

Úterý 12:30 - 18:00


Čelákovice:

Ambulantně v klubu PLEJS CzeLA, Masarykova 2083:

Čtvrtek 15:00 - 18:00

V terénu, aktuální polohu sdílíme na instagramu plejs_plejs:

Čtvrtek 12:30 - 15:00


Kontakt:

Milan Borecký, Jana Krejčí

774 791 891, 774 458 002

plejs@rc-routa.cz

FB: Plejs

IG: plejs_plejs


Dotazník spokojenosti - tvůj názor nám pomůže, aby byl PLEJS ještě lepší....

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYXSXllobjD9uoVw4fgZ--o6LQllUHVNiniNI3TpuC-1KyqA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Lenka Horváthová, vedoucí sociální služby, 608 873 926, lenka.horvathova@rc-routa.cz