ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0

Financováno: EU, ESF, Operační program Zaměstnanost


Investiční priorita 1.5: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.


Reg.číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011644


Realizace projektu: 1. 11. 2019 – 30. 4. 2022

Kapacita našich kurzů je v současné době již naplněna. Děkujeme za váš zájem!

Cílem našeho projektu je zlepšit postavení rodičů s dětmi do 15 let, žen po MD/RD, žen ve vedoucích pozicích, nezaměstnaných či hledajících práci na trhu práce, a to prostřednictvím motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit. Důraz klademe na individuální přístup, interaktivitu, praktický nácvik dovedností, propojenost s praxí. Chceme také podporovat ženy aspirující či pracující na vedoucích pozicích, nabízíme podporu v jazykovém a IT vzdělávání, zvyšujeme povědomí o otázkách v pracovně-právní oblasti, včetně diskriminace.

Aktivity přizpůsobujeme potřebám našich účastníků, včetně hlídání dětí, náhrad cestovného, různých časů aktivit (dopolední, odpolední i víkendové akce).

V provozu je Informační a asistenční centrum Kariérový ReStart v Čelákovicích s možností využití PC, připojení na internet, zapůjčení počítače, využití knihovny a odborných materiálů.

Po úspěšném absolvování obdrží účastníci Certifikát o účasti v projektu.

Všechny aktivity a služby projektu jsou poskytovány ZDARMA.

Kdo se může do projektu přihlásit?


Do našeho projektu se můžete přihlásit, pokud patříte alespoň do jedné z následujících kategorií:

1. Jste rodič dětí do 15 let (včetně pěstounů, samoživitelů)

2. Jste v produktivním věku, ale nejste zaměstnaný/á, nepodnikáte ani nejste registrovaný/á na ÚP

3. Jste žena ohrožená na trhu práce – žena evidovaná na ÚP déle než 5 měsíců, zaměstnankyně ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončení pracovního poměru v řádu měsíců, žena evidovaná na ÚP jako zájemkyně o zaměstnání, žena do 25 let, žena ve věku 55 – 64 let

4. Jste osoba pečující o jinou závislou osobu

5. Jste zaměstnankyně organizací a institucí soukromého, veřejného i neziskového sektoru ve vedoucí/manažerské pozici či chystající se na vedoucí/manažerskou pozici.


Jak se mohu přihlásit a co pro to musím udělat?


Stačí nám zavolat, kontaktovat nás emailem nebo přijít do Infocentra Kariérový ReStart v provozní době. Naše odborná pracovnice si s Vámi promluví, zjistí Vaše potřeby a přihlásí Vás do aktivit, na kterých se dohodnete. Po přihlášení podepíšete Dohodu o účasti v projektu.


Stáhněte si leták k projektu