Bilanční a pracovní diagnostika

Diagnostické zhodnocení pracovních a osobnostních předpokladů ve vztahu k potenciálnímu uplatnění na trhu práce, a to psychologem specialistou. Zahrnuje testování individuální i skupinové a individuální osobní konzultaci s psychologem.


Pro vybrané účastníky.