ReStart klub

Osm navazujících intenzívních setkání pro ženy s cílem zvýšení jejich šancí na úspěšné začlenění na trhu práce, pro úspěšný návrat do zaměstnání či nový start po rodičovské dovolené a pro ženy hledající uplatnění na trhu práce. Praktické, interaktivní, zážitkové workshopy, sdílení zkušeností, sebeuvědomění a nácvik dovedností

Témata: hledání svého potenciálu, nasměrování – vize, hodnoty a priority, podpora akceschopnosti, nácvik dovedností k hledání a získání zaměstnání, komunikační dovednosti, emoční inteligence, slaďování rodiny a práce

Lektorka: Ing. Lucie Jakubcová

Termíny konání:


Běh 1: březen - červen 2020 - REALIZOVÁNO

Běh 2: březen - červen 2021 - REALIZOVÁNO


Běh 3: leden - duben 2022 - KAPACITA NAPLNĚNA

Kurz proběhne v těchto termínech: 14. 1., 2. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4. a 8. 4. 2022, vždy 8:30 - 12:30, v prostorách RC ROUTA, Sedláčkova 107, Čelákovice. Termín závěrečného setkání bude stanoven v průběhu kurzu.

Doprovodné hlídání dětí od 18 měsíců bude zajištěno.Harmonogram může být upraven podle aktuálních protiepidemických opatření. Případně může dojít ke změně formy výuky z prezenční na online.