ReStart klub

Osm navazujících intenzívních setkání pro ženy s cílem zvýšení jejich šancí na úspěšné začlenění na trhu práce, pro úspěšný návrat do zaměstnání či nový start po rodičovské dovolené a pro ženy hledající uplatnění na trhu práce. Praktické, interaktivní, zážitkové workshopy, sdílení zkušeností, sebeuvědomění a nácvik dovedností

Témata: hledání svého potenciálu, nasměrování – vize, hodnoty a priority, podpora akceschopnosti, nácvik dovedností k hledání a získání zaměstnání, komunikační dovednosti, emoční inteligence, slaďování rodiny a práce

Lektorka: Ing. Lucie Jakubcová

Termíny konání:


Běh 1: březen - červen 2020 - REALIZOVÁNO

Běh 2: březen - květen 2021 - REALIZOVÁNO

Běh 3: leden - duben 2022 - VOLNÁ MÍSTA!

Běh 4: březen - květen 2022 - VOLNÁ MÍSTA!


Harmonogram může být upraven podle aktuálních protiepidemických opatření. Případně může dojít ke změně formy výuky z prezenční na online.