Aktivity projektu

Realizace projektu byla 31. 8. 2022 úspěšně ukončena. Celkem se do projektu zapojilo 106 osob, z nichž 85 zvýšilo díky účasti v některém z našich kurzů svou kvalifikaci. Blahopřejeme a děkujeme za vaši účast!