Bilanční a pracovní diagnostika

Diagnostické zhodnocení pracovních a osobnostních předpokladů ve vztahu k potenciálnímu uplatnění na trhu práce, a to psychologem specialistou. Testování individuální i skupinové, individuální osobní konzultace s psychologem.


Pro vybrané účastníky.