Individuální kariérové poradenství

Individuální poradenské rozhovory s cílem sebepoznání, definování a řešení stanoveného problému v oblasti profesního směřování, zjišťování předpokladů pro danou práci, nasměrování a motivace ke změně, konzultace CV, motivačního dopisu, pomoc při hledání práce a s orientací na trhu práce, příprava na výběrové řízení, zvládání náročných životních situacích v období nezaměstnanosti, podpora akceschopnosti, slaďování rodiny a práce atd.