Manažerská akademie pro ženy

Manažerská akademie pro ženy - vzdělávací program pro ženy, které mají potenciál pro práci v manažerských pozicích a hledají uplatnění ve vedoucích pozicích či již získaly pracovní zkušenosti z nižších a středních manažerských pozic a chtějí se ve svých manažerských dovednostech dále rozvíjet. Program byl realizovaný v rámci projektu ReStartuj kariéru s ROUTOU! financovaným OP Zaměstnanost. Jedná se o intenzivní čtyřměsíční program, který zahrnuje přednášky, workshopy, mentoring, koučing a další rozvojové aktivity.


V čem byl náš vzdělávací program jiný? Nejednalo se pouze o přednášky či semináře, cílem byly individuální intenzívní práce s každou účastnicí tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu posílení manažerských kompetencí a vědomé změny v oblasti manažerských dovedností, posílení sebevědomí a sebeuvědomění, práce na svých hodnotách a prioritách, potenciálu, skloubení pracovního, rodinného a osobního života. Nezbytnou součástí programu bylo individuální kariérové poradenství, koučování, mentoring ze strany zkušených manažerek, ale i předávání zkušeností, vzájemné sdílení a inspirace od ostatních účastnic. Všechna setkání byla vedena zážitkovou, praktickou a interaktivní formou.


Témata: žena jako manažerka, pracovní stres, harmonizace práce a rodiny, komunikační dovednosti, time management, emoční inteligence aj., včetně mentoringu, development centra, kariérového poradenství a diagnostiky manažerského potenciálu