Počítačový restart

Kurz nabízel praktické řešení aktuálních potřeb a současných požadavků trhu práce a firemního prostředí, jeho struktura zahrnovala jak typické, nejčastěji využívané nástroje (MS Office), tak aktuální nástroje v oblasti virtuální kanceláře a prezentace na internetu. Jeho cílem bylo usnadnění adaptace v novém pracovním prostředí či odstranění bariéry při vstupu na trh práce po RD nebo při změně pracovní pozice.

Kurz byl určen pro osoby s minimálně mírně pokročilou úrovní vstupních znalostí (nebyl vhodný pro úplné začátečníky).

Témata: Excel, Word, Powerpoint, LinkedIn, nástroje virtuální kanceláře (Google, Microsoft365)

Kurz vedli zkušení lektoři ze společnosti Abeceda PC