Zvyšování informovanosti v pracovně-právní oblasti

Poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů (vznik, změna a ukončování pracovně-právních vztahů, MD/RD a práva žen, flexibilní formy práce, nároky a možnosti osob cílové skupiny atd.).

Realizovali jsme jak skupinovou tak individuální formu poradenství:

A. Seminář Světem paragrafů rodiny a práce aneb pracovně-právní minimum pro osoby pečující o děti a závislé osoby – praktický seminář k tématům vznik, změna a ukončování pracovně-právních vztahů, DPP, DPČ, HPP, flexibilní formy práce vč. home-office, odměňování, diskriminace a rovné příležitosti, MD/RD, práva žen a povinnosti zaměstnavatele.

Lektorka: Mgr. Markéta Tillerová

B. Individuální pracovně-právní poradna – individuální konzultace s právníkem specialistou