Jak se mohu přihlásit

Do našeho projektu se můžete přihlásit, pokud patříte alespoň do jedné z následujících kategorií:


1. Jste rodič dětí do 15 let (včetně pěstounů, samoživitelů)

2. Jste v produktivním věku, ale nejste zaměstnaný/á, nepodnikáte ani nejste registrovaný/á na ÚP

3. Jste žena ohrožená na trhu práce – žena evidovaná na ÚP déle než 5 měsíců, zaměstnankyně ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončení pracovního poměru v řádu měsíců, žena evidovaná na ÚP jako zájemkyně o zaměstnání, žena do 25 let, žena ve věku 55 – 64 let

4. Jste osoba pečující o jinou závislou osobu

5. Jste zaměstnankyně organizací a institucí soukromého, veřejného i neziskového sektoru ve vedoucí/manažerské pozici či chystající se na vedoucí/manažerskou pozici.


Pro přihlášení do projektu nás kontaktujte telefonicky nebo emailem, případně můžete přijít osobně do Infocentra Kariérový ReStart v provozní době. Naše poradkyně si s Vámi promluví, zjistí Vaše potřeby, společně vyberete aktivity, které Vám budou vyhovovat, vyplníte potřebné dokumenty a podepíšete Dohodu o účasti v projektu.


Po úspěšném absolvování obdržíte Certifikát o účasti v projektu. Podmínkou účasti v projektu je podepsání Dohody o účasti v projektu.


Všechny naše aktivity můžete využít ZDARMA.