Klub náhradních rodin

Klub náhradních rodin

 

Našim posláním je

Podpora rodin s dětmi, které nemohou žít s vlastními rodiči, prostřednictvím doprovázení, poradenství a dalších odborných služeb.

Naším cílem je

-       aby se dítě v  rodině cítilo bezpečně a spokojeně a dobře tělesně, psychicky i emocionálně prospívalo

-       aby v rodině bylo dítěti zajištěno stabilní a podnětné prostředí pro jeho rozvoj

-       aby dítě znalo svůj životní příběh, a pokud to bude v jeho zájmu, aby byl budován a posilován vztah mezi dítětem a jeho původní rodinou

  

Komu jsou naše služby určeny

V rámci pověření k sociálně právní ochraně dětí poskytujeme své služby především pěstounům a dětem v pěstounských rodinách.

V rámci další činnosti poskytujeme své služby také:

  - osvojitelům a osvojeným dětem
  - žadatelům a dalším zájemcům o náhradní rodinnou péči
 -  každému dítěti, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv


Sociálně právní ochrana je poskytována v rámci regionů Praha a Středočeský kraj

Zásady činnosti

-          Hlavním kritériem kvality naší práce jsou vždy zájem dítěte a jeho zdravý rozvoj. Naše služby plánujeme spolu s klienty, dětmi a OSPOD a dbáme při tom na slyšení a respektování hlasu všech zúčastněných.

-          Organizace jedná vždy v souladu s legislativní úpravou a standardy SPOD,  důsledně  při své činnosti dbá ochrany soukromí a osobních údajů rodin. O aktivitách týkajících se rodiny je vedena dokumentace, která je chráněna před nepovolanými osobami a je otevřená vůči rodinám samotným.

-          Zaměstnanci postupují v souladu s metodikami a směrnicemi organizace, RC Routa podporuje profesní vzdělávání i sebereflexi (supervizi) svých zaměstnanců v souladu s aktuálními postupy v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

-          Organizace jedná ve spolupráci s orgány státní moci.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE KAPACITA DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE JE V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLNĚNA A BOHUŽEL NEMŮŽEME UZAVÍRAT DALŠÍ DOHODY 

RC Routa je členem Asociace Dítě a Rodina, z. s.  Asociace je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci.

 

Aktivity Klubu náhradních rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV, nadací J & T a městem Čelákovice

 

 

Kontakt

Jana Luhanová

Jana Luhanová

Vedoucí Klubu náhradních rodin Routa

Členka Rady RC ROUTA

tel: 731 172 650

Mgr. Lenka Slováková

Mgr. Lenka Slováková

Koordinátorka služeb pro pěstouny

tel: 603 538 763

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.