Klub náhradních rodin

Rodinné centrum Routa, o.s. je osobou pověřenou k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v rámci Středočeského kraje a pro území hlavního města Prahy. Jako pověřená osoba uzavírá RC Routa, o.s. DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Doprovázení  - každou rodinu provází klíčový pracovník, který stojí rodině po boku ve všem, co je třeba. Klíčový pracovník navštěvuje rodinu minimálně jednou za dva měsíce, nebo dle potřeby i častěji. Průběžně je rodině k dispozici k telefonickým a e-mailovým konzultacím, v případě potřeby doprovází pěstouny při jednání s úřady, se školou, při případových konferencích. Společně s rodinou vytváří individuální plán doprovázení a také plán vzdělávání.

Vzdělávání - Bezplatné vzdělávání v minimálním zákonném rozsahu 24 h/rok na témata, která jsou pro pěstouny důležitá a na základě individuálních potřeb jednotlivých rodin. Vzdělávání se uskutečňuje formou jednodenních seminářů, podpůrných setkání nebo vzdělávacích pobytů a vždy je zajištěn také program pro děti. Pěstoun může využít také vzdělávání jiných organizací

Respitní péče – U dětí starších 2 let odlehčovací péče v rozsahu minimálně 14 dní v roce a to ve formě

-          Příspěvku na tábor

-          Uhrazení péče osoby blízké rodině (např. babička, sousedka, kamarádka)

-          Osobní péče zajištěná pracovníkem RC Routa

-          Příměstské tábory či pobyty RC Routa

Odborná asistence při kontaktu s původní rodinou dítěte

-          Pomoc a doprovázení při nastavení pravidel kontaktu dítěte s původní rodinou

-          Asistence setkání dítěte s původní rodinou

-          Doprovázení a pomoc při komunikaci s původní rodinou

-          Zajištění neutrálního místa pro setkání

Poradenství – zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče – např. výchovné obtíže, kontakt s původní rodinou, dávky pěstounské péče apod.

Odborná psychologická pomoc – zajišťujeme psychologickou pomoc prostřednictvím spolupracujících odborníků (pomoc v náročných situacích, terapie, manželské poradenství, pomoc při zpracování traumatu dítěte apod.)

Odborná právní pomoc – nabízíme právní poradenství v otázkách souvisejících s výkonem PP (sepsání návrhu k soudu, zastupování u soudu, pomoc při nahlížení do spisu apod.)

 Leták s informacemi o službách pro pěstounské rodiny

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.