Klub náhradních rodin

Jana Luhanová - nahradnirodiny@seznam.cz, 774 402 929 - koordinátorka dohod o výkonu PP - maminka čtyř dětí, pěstounka. Několik let pracovala ve spotřebitelské organizaci jako poradkyně a koordinátorka projektů, lektorovala semináře pro podnikatele i spotřebitele, publikovala na webu i v odborném tisku. Od roku 2010 v Routě vede projekty pro náhradní rodiny. Absolvovala kurzy pro laické poradce v náhradní rodinné péči, rodinnou diagnostiku a efektivní komunikaci, vedení rozhovoru s dítětem, nyní dokončuje studium Vyšší odborné školy sociálně právní. V současné době v Routě koordinuje práci s náhradními rodinami a v několika pěstounských rodinách také pracuje jako klíčová pracovnice. S manželem lektoruje přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči, aktivně se podílí na osvětě pěstounské péče rozhovory v médiích apod.

 

Bc. Jana Frantíková, Dis. - frantikova.routa@seznam.cz, 778063939 - klíčová pracovnice v rodinách - je maminkou dvanácti dětí, z toho sedmi dětí v pěstounské péči. Má zkušenosti z výchovou dětí  romského etnika i dětí zdravotně znevýhodněných. Řadu let podporuje rodiny, které přijaly dítě do náhradní rodinné péče. Je autorkou a spoluautorkou několika publikací a odborných textů zaměřených na problematiku ohrožených dětí. Své mnohaleté zkušenosti maminky-pěstounky předává na seminářích a besedách náhradním rodičům, odborníkům a veřejnosti.Jana je reálná žena, která ví, že děti i rodiče mají své limity a přesto věří, že péče i o problémové děti má smysl. Jde životem s důvěrou, že příběhy mají dobré konce, byť mnohdy jinak dobré, než bychom si původně představovali. 

Lucie Hájková, Dis. - 777 406 289, hajkova.routa@seznam.cz – klíčová pracovnice v rodině -  vystudovala střední školu sociálně právního zaměření a VOŠ sociálně právní. 16 let pracovala jako sociální pracovník pro seniory a zdravotně postižené. V RC Routa pracuje od roku 2013. Je maminkou 3 dětí a práci s dětmi se věnuje i ve svém volném čase jako dobrovolník v občanském sdružení Modletice sobě, kde se podílí na pořádání letních táborů a víkendových akcí pro děti. 

 

Mgr. Lenka Slováková, PhD. - slovakova.routa@seznam.cz - klíčová pracovnicekoordinátorka služeb pro pěstouny - vystudovala fakultu chemicko-technologickou v Pardubicích a několik let pracovala v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky jako vědecký pracovník. Po mateřské dovolené se rozhodla změnit profesi a nyní studuje Vyšší odbornou školu sociálně právní. V RC Routa má na starosti vzdělávání a služby pro pěstouny a v několika rodinách je klíčovou pracovnicí.

 


BC. Gabriela Adášková- adaskova.routa@seznam.cz, 777 762 929 - klíčová pracovnice v rodinách - pěstounka, maminka 7 dětí, vdaná. Vystudovala střední zdravotnickou školu a obor Socíální práce na UP v Olomouci. Postupně přijali s manželem 4 děti, z toho 3 romského etnika. V roce 2004 iniciovali setkávání náhradních rodin a v roce 2007 spoluzakládali klub náhradních rodin MÁTA v regionu Mladá Boleslav. S ROUTOU spolupracuje od roku 2014. Absolvovala dvouletý akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice, nyní studuje arteterapii na VŠ.

 

Mgr. Kamila Kudlvasrová – koordinátorka asistovaného kontaktu; Pracuje v krizovém centru a jako terapeutka. Také školí sociální pracovníky pro o.s. Velký vůz Sever (krizová intervence, kontakt dítěte s biol. rodinou, vedení rozhovoru s dítětem aj.). V minulosti pracovala v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež, jako lektorka primárních prevencí na školách, jako terapeutka pro sdružení, které se zabývá problematikou náhradní rodinné péče a na krizové lince pro děti a mládež. S Routou spolupracuje externě – má na starosti asistované kontakty dětí s biologickou rodinou (příprava, koordinace).

 

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.