Klub náhradních rodin

Postup při podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování  sociálně právní ochrany

 Stížností se rozumí podání podstatného charakteru, kterým klient vyjadřuje svou nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování sociálně právní ochrany

Písemné podání stížnosti  - Stížnost se podává písemně u koordinátorky dohod o výkonu PP Jany Luhanové na adrese Rodinné centrum Routa, Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice nebo e-mailem na nahradnirodiny@seznam.cz.

 

Osobní podání stížnosti - Na koordinátorku se lze také obrátit osobně po dohodě na tel. č. 731 172 650.

 

Schránka pro příjem stížnosti – Do schránky je možné podat písemnou stížnost i anonymně. Schránka je umístěna u vstupu do prostor RC Routa (Stankovského 1650, prostory MC Čelákovice).

 

Vyřízení stížnosti – Koordinátorka dohod je povinna na stížnost reagovat písemně, a to nejpozději do 30 dnů od doručení stížnosti nebo sepsání stížnosti při osobním setkání. Pokud bude klient nespokojen s vyřízením stížnosti, nebo je-li stížnost směřována proti koordinátorce dohod o výkonu PP, může se písemně obrátit na předsedkyni RC Routa, Mgr. Vratislavu Tomáškovou na adrese Rodinné centrum Routa, Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice nebo e-mailem na routa.tomaskova@seznam.cz. Předsedkyně je povinna na stížnost reagovat písemně, a to nejpozději do 30 dnů od doručení stížnosti.

 

Evidence stížností – Koordinátorka (resp. Předsedkyně RC Routa) uvede do evidence stížností kdy byla stížnost přijata, kdo stížnost podal (je-li to známo), kdy a jak byla vyřízena. Evidence je vedena v písemné podobě.

 Další postup - Bude-li klient nespokojen se způsobem vyřízení stížností předsedkyní RC Routa, může se obrátit písemně na Odbor sociálně právní ochrany dětí, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov.

 Dále mají klienti možnost obrátit se s podnětem na Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 15000 Praha – Smíchov nebo na Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00.

Vyřízení stížnosti se může klient domáhat také soudní cestou. 

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.