Komunitní centrum ROUTA – JURTA

Žít komunitním životem znamená, že nám nejsou lhostejní ti, kdo žijí kolem nás. Každá společnost se skládá z jedinců, kteří mají různé schopnosti a možnosti, ale také různé potřeby. Na tyto potřeby chceme reagovat a hledat zdroje jejich naplňování právě v komunitě.

Abychom poznali potřeby druhých, musíme se s nimi potkat. Nabízíme místo pro setkávání, rozvoj vzájemné podpory a solidarity v prostorách Routy. Přijďte k nám a setkejte se se svými sousedy. Sdílejte s nimi a s našimi pracovníky své starosti a přání. Přijďte nám povědět o tom, co Vás trápí, co Vás zajímá. Podělte se o své radosti a úspěchy. Nabídněte své možnosti pomoci a my je nasměrujeme k potřebným. Chtěli byste pomáhat jiným, ale nevíte, co můžete nabídnout? Nevíte si s něčím rady? Určitě blízko Vás žije někdo, kdo to ví. Jde jen o to, ho najít. A to je naším cílem.

Cílem komunitního programu je tedy vytvoření podpůrné sítě aktivit a vztahů, ve které bude možné najít odpovídající pomoc na většinu potřeb jejích členů, vytvoření zdravé a soběstačné komunity, která „odhalí“ své sociální potřeby a zároveň sama aktivně přispěje k jejich řešení. Jakým způsobem? Třeba tím, že přestane být pasivní. Že se bude zajímat o to, co by se dalo zlepšit. Že se nebude bát vyjadřovat své názory, nápady a iniciativu, například v oblastech životního prostředí, dostupnosti služeb, zaměstnanosti a kulturních odlišností.

Prostory Komunitního centra Routa – Jurta můžete navštěvovat každý všední den během provozní doby určené veřejnosti. K vzájemnému seznámení, budou sloužit také pravidelné i jednorázové akce, které aktualizujeme v měsíčním přehledu akcí. Kontaktovat nás se svými nápady i potřebami můžete v pravidelných konzultačních hodinách. V tyto dny je také možné využívat ke vzájemnému setkávání zahradu, která je otevřena veřejnosti. Pro účastníky komunitní práce je k dispozici také základní sociální poradenství.

.

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.