Komunitní centrum ROUTA

Ochránce práv lokality je nestrannou důvěryhodnou osobou, která se věnuje dotazům, stížnostem a problémům jednotlivců, rodin či skupin v komunitě, souvisejících s jejich právy. Jeho vyjádření mají doporučující charakter, nejedná se o právní názor. Ochránce práv lokality podporuje úsilí o realizaci práv osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, upozorňuje na možné formy diskriminace. Cílem jeho působení je sumarizace relevantních informací, podpora k nalézání smírčích řešení, zlepšení daného stavu či situace. 

Pozici ochránkyně práv lokality vykonává Mgr. Jitka Morávková. Vizitka k nahlédnutí ZDE. 

Jak kontaktovat ochránce práv lokality si můžete přečíst ZDE.

Zpracované odpovědi na Vaše dotazy průběžně zveřejňujeme na našich webových stránkách, a to v anonymní podobě. 

                                         DOTAZY A ODPOVĚDI: 

                    

25. Založení peněžního účtu v novém zaměstnání – diskriminace? Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

24. Práva dítěte – odmítání navštěvovat druhého rodiče. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

23. Přechodné pěstounství a podpora v nezaměstnanosti. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

22. Pracovní úraz a návrat do zaměstnání. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

21. Trvalé bydliště na městském úřadě. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

20. Výpočet podpory v nezaměstnanosti po ukončení rodičovské dovolené. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

19. Náhradní doby pojištění. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

18. Přijetí dítěte do MŠ po přestěhování. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

17. Příspěvek na péči, změna pečujícího subjektu. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

16. Kolaudace bytových prostor, standardy kvality bydlení, hmotná nouze. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

15. Chování bývalého partnera – možnosti právní ochrany. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

14. Doplatek na bydlení a kolaudace bytových prostor. Odpověď ochránce práv lokality ZDE.

13. Oprávněnost požadovat výpis z účtu nezletilého dítěte za předchozích 12 měsíců. Odpověď ochránce lpráv okality ZDE. 

12. Jak docílit změny kontaktního pracovníka úřadu práce. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

11. Získávání informací o sociální situaci prostřednictvím sociálních sítí. Odpověď ochránce lpráv okality ZDE. 

10. Chování a postup pracovníka úřadu práce. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

9. Prokázání nároku na invalidní důchod. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

8. Změna v právní úpravě přídavku na dítě. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

7. Ošetřovné a potvrzení o onemocnění matky na mateřské dovolené. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

6. Přídavek na dítě a dítě ve střídavé/společné péči. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

5. Příspěvek na bydlení a vyloučení dítěte z okruhu společně posuzovaných osob. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

4. Invalidní důchod, lhůta pro vydání rozhodnutí. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

3. Příspěvek na péči a nové sociální šetření z moci úřední. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

2. Pracovník úřadu práce odmítl přijmout žádost o mimořádnou okamžitou pomoc. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

1. Vliv studia a sňatku dítěte na výplatu sirotčího a vdovského/vdoveckého důchodu. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

 

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.