Komunitní centrum ROUTA

Pravidelné akce bývají většinou skupinového charakteru. Skupiny průběžně vznikají a zanikají. Aktuálně nabízíme: 

Job Klub ROUTA

Osm navazujících intenzívních setkání s cílem zlepšení kompetencí potřebných pro úspěšný vstup na trh práce. Určeno pro ženy na mateřské/rodičovské dovolené a ženy hledající práci. Praktické, interaktivní, zážitkové workshopy, sdílení zkušeností, sebeuvědomění a nácvik dovedností. Témata: hledání svého potenciálu, nasměrování – vize, hodnoty a priority, podpora akceschopnosti, nácvik dovedností k hledání a získání zaměstnání, komunikační dovednosti, emoční inteligence, slaďování rodiny a práce. Lektor: Ing. Lucie Jakubcová. Setkání proběhnou pátky 8. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4., 26. 4., 3. 5., 17. 5. a 31. 5. 2019, vždy od 8:30 do 12:30 v prostorách RC ROUTA, Sedláčkova 107. Přihlášky a více informací: Markéta Javorská, tel.: 608 723 465, routa.javorska@seznam.cz.

Bubnování s Janou

Přijďte si společně zabubnovat! Bubnování hravou formou, pro malé i velké, vede Jana Vachková. Aktivita probíhá každé  úterý v čase od 15:00 do 16:45 hod. Bubínky pro děti – 15:00 až 15:45, DRUM CIRCLE dospěláci – 16:00 až 16:45. Bubny k zapůjčení na místě, možno přinést i své vlastní.  RC Routa – Jurta, Sedláčkova 107. 

Váš podvečer

Podělte se s ostatními o své dovednosti, znalosti, nadání nebo zážitky. Informace o možných termínech: v Jurtě, nebo na tel. 606 660 421. Liché týdny, čtvrtky 18:00 až 20:00. Aktuální termíny v roce 2019: 28. 3.: Rumunsko – Transylvánie. RC Routa – Jurta, Sedláčkova 107. 

Opékání buřtů

Některé čtvrteční večery (liché týdny) v čase od 18:00 do 20:00 hod. jsme vyhradili společnému opékání buřtů. Doporučujeme přinést si vlastní suroviny – ohýnek, nádobí a pomůcky k opékání již zajistí pracovnice Jurty. Můžeme si i společně zazpívat a zahrát na kytaru.  Aktuální termíny v roce 2019:  RC Routa – Jurta, Sedláčkova 107. 

 

Setkání osvojitelů a zájemců o osvojení

Setkání probíhají jednou měsíčně pátky nebo soboty od 14:00 nebo 15:00 do cca 19:00. Srdečně zveme k přátelskému popovídání a sdílení zkušeností mezi rodiči. Pro více informací se neváhejte obrátit na Lucii Hájkovou - odbornou pracovnici pro náhradní rodiny (hajkova.routa@seznam.cz). Aktuální termíny v roce 2019: sobota 9. 3. od 14:00, pátek 12. 4. od 15:00, pátek 17. 5. od 15:00, sobota 22. 6. od 14:00. Do dubna se scházíme v Mateřském centru, ul. Stankovského 1650 (vchod ze zadní strany budovy pošty), od května se scházíme na zahradě RC Routa, Sedláčkova 107.

Individuální a skupinové doučování dětí

Formu individuálního doučování nabízíme po předchozí domluvě. Probíhá  v úterý, ve středu a ve čtvrtek, od 15:00 do 18:00 hod. Počet lektorů i doučovacích míst je omezen. Skupinové doučování probíhá každý čtvrtek, v čase od 14:45 do 16:15 hod. Oba druhy výuky zajišťují odborní a speciální pedagogové. Více informací podá Martina Cermanová (routa.cermanova@seznam.cz).  RC Routa, Sedláčkova 107.  28. 2. Z DŮVODU JARNÍCH PRÁZDNIN DOUČOVÁNÍ ODPADÁ.

Dopoledne pro ženy 

Čas určený pro ženy. Povídání na vážná i nevážná témata, cvičení, relax, sdílení zkušeností... Dopolednem provází Ing. Anna Preclíková – průvodkyně osobním rozvojem, certifikovaná instruktorka jógy a terapeutka hormonální jógové terapie dle Dinah Rodriguez. Pravidelné setkávání má poradenský charakter a probíhá každé úterý v čase 10:00 – 12:00. Více informací podá Andrea Pencová (routa.pencova@seznam.cz), RC Routa – Jurta, Sedláčkova 107. 

 

Zdravý životní styl

Společné setkávání na téma Zdravý životní styl probíhá jednou měsíčně v úterý od 18:00 v jurtě. Účastnice spojuje zájem o meditační a relaxační techniky, masáž a zdravé potraviny. Uzavřená skupina. Aktuální termín v roce 2019: 21. 3. Více informací: Barbora Jungerová a Tereza Hirth, B.Jungerova@seznam.cz.

 

 

Dopolední relax v Jurtě

Přijďte strávit čtvrteční dopoledne v čase od  10:00  do 12:00 hod. ve stylu odpočinku, hudby, tance, pohody... Více informací podá Veronika Beldíková, DiS. (routa.beldikova@seznam.cz). Aktuální termíny v roce 2019: 28. 2., 14. 3., 28. 3. RC Routa – Jurta, Sedláčkova 107.

 

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.