Rodina v obtížné situaci

ASISTOVANÝ KONTAKT PŘI SETKÁNÍ DÍTĚTE S RODIČEM

 V RÁMCI PROJEKTU ROUTA JE TU PRO VÁS

 

Nabízíme:

 profesionální služby zaměřené na podporu kontaktu rodiče s dítětem v průběhu rozvodu nebo po rozvodu formou přímé osobní účasti odborné pracovnice při situacích:

-         kdy je nedostatečná nebo úplně absentující komunikace rodičů mezi sebou

-         kdy komunikace mezi rodiči je komplikovaná

-         kdy vzniká oprávněná obava ze styku dítěte s jedním z rodičů

-         kdy se rodič obává svých reakcí při setkání s dítětem

-         kdy se dítě samotné brání kontaktu s rodičem nebo situaci kolem rozchodu rodičů emočně nezvládá

-         kdy rodina potřebuje ke kontaktu a komunikaci asistenci nezávislého prostředníka

 

Zajišťujeme:

-         pomoc a doprovázení při nastavení pravidel kontaktu dítěte s rodičem

-         asistence samotného setkání dítěte s rodičem

-         doprovázení a pomoc při vzájemné komunikaci

-         neutrální a bezpečné místo pro setkání

-         zachování mlčenlivosti a důvěrnosti sdělených informací

 

Naším cílem je:

-          podpořit a umožnit snadnější průběh setkání rodiče se svým dítětem  

-          předcházet negativnímu postoji dítěte vůči rodiči

-          zmírnit obavy druhého z rodičů

-          podpořit vzájemnou bezpečnou komunikaci rodičů a rodičů s dítětem

-          přijetí rodiče dítětem

-          přispět ke zpracování složité rodinné situace

-          sledovat nejlepší zájem dítěte a zároveň práva rodičů. 

 

.

 

 Rodinné centrum ROUTA, z.s.

Sedláčková 107, 250 88  Čelákovice

 Do konce roku 2018 je tento projekt podpořen z dotačního programu RODINA MPSV    

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.