Rodina v obtížné situaci

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

 

Služba je určená rodinám s dětmi v obtížné životní situaci,

 která ohrožuje nebo může ohrozit dítě, a kterou nedokážírodiče řešit vlastními silami.

NABÍZÍME:

  • poradenství v oblasti péče o dítě a jeho rozvoj
  • podporu v oblasti vzdělávání dětí – spolupráce se školou, doučování, podpora rodičovských kompetencí
  • zprostředkování kontaktu s odborníky
  • podporu a provázení při stabilizaci obtížné životní situace
  • podporu při hledání práce
  • poradenství v oblasti finanční gramotnosti, státní sociální podpory, hmotné nouze a provázení při hospodaření s rodinným rozpočtem
  • podporu při podávání návrhů či žádostí na růžné úřady, případně Vás na jednání doprovodíme
  • podporu v oblasti bydlení – provázení v oblasti jeho hledání a udržení.

Poradenství a podporu můžeme poskytnout přímo o Vás doma nebo v prostorách Rodinného centra ROUTA, z.s.

KONTAKTUJTE NÁS

Markéta Galbavá, Dis., email: routa.sas@seznam.cz, telefon: 608 873 926

Provozní doba pracoviště sociální služby:

  • Sedláčkova 107, Čelákovice:  pondělí 9 – 12h čtvrtek 9 – 12h
  • Královická 915, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: pondělí 13 - 16h

 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI V RÁMCI SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- pracovně výchovná činnost s dětmi

- pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte

- zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí

- zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

c) Sociálně terapeutické činnosti

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.