Rodina v obtížné situaci
TESCO S ROUTOU DĚTEM
V roce 2018 obdrželo Rodinné centrum ROUTA od Nadačního fondu TESCO příspěvek 30 000,-Kč  na realizaci projektu TESCO S ROUTOU DĚTEM
 
Projekt byl zaměřen na:

- podporu aktivit pro děti ze sociálně slabších rodin, se kterými spolupracujeme na zlepšení jejich nepříznivé životní situace. Projekt podporuje při aktivním a smysluplném trávení volného času (výlety, akce) a podporuje oblast vzdělávání a rozvoje (např. zajištěné cestovného do školy)

- podporu dětí z osvojitelských rodin - osvojitelských a pěstounských (specifické potřeby dětí související s ústavní deprivací, raným traumatem, s krizí identity spojenou s výchovou v náhradním rodinném prostředí) - podpora společného setkávání osvojitelů ke sdílení starostí i radostí

 

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.