ARCHIV: Komunitní centrum ROUTA

V období od 1. 7. 2016 do  30. 6. 2019 realizovalo Rodinné centrum Routa projekt podpořený Operačním programem Zaměstnanost s názvem Komunitní centrum Routa (reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001045). Projekt byl zaměřen na rozvoj komunitní sociální práce a podporu komunitního života v Čelákovicích a okolí. 

Projekt představovaval ucelený komplex navzájem propojených aktivit s cílem rozvoje komunity Čelákovic a okolí, okr. Praha-východ, a to prostřednictvím zavedení komunitní sociální práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené, vybudování a provoz komunitního centra, rozšíření návazných odborných služeb včetně depistáže cílových skupin a jejich aktivizace, participace členů komunity, a řady inovativních prvků. Projekt, ve kterém bylo podpořeno více než 300 osob, měl podporu města Čelákovice i široké veřejnosti.

Realizace projektu představovala inovativní řešení, které výrazně přispělo k rozvoji města v sociální oblasti. Výstupy projektu a příklady dobré praxe byly evaluovány, metodicky zpracovány a šířeny i mimo místo přímé realizace projektu.

Cílové skupiny projektu -  obyvatelé z Čelákovic a blízkého okolí:

Osoby se zdravotním postižením

Osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování

Osoby pečující o osobu mladší 15 let

Neformální pečovatelé

Rodiče samoživitelé

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Osoby ohrožení předlužeností

Osoby ohrožené domácím násilím

Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

Náhradní rodiče

Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku

Národnostní menšiny

Termín realizace projektu:

1.7.2016 – 30.6. 2019

Místo realizace projektu KC ROUTA, Sedláčkova 107, Čelákovice, Středočeský kraj, okres Praha – východ

Základní spojovací prvek projektu představoval provoz Komunitního centra ROUTA. Účastníkům projektu byla nabídnuta možnost trávit příjemné chvilky na zahradě Routy či v jurtě, a to v otevíracích hodinách pro veřejnost. Dále mohli navštěvovat Komunitní centrum při řadě jednorázových, skupinových i pravidelných akcí dle předem avizovaného programu.

Za účelem individuálních konzultací byly účastníkům projektu k dispozici odborné pracovnice, a to každé úterý od 9.00 hod do 18.00 hod a každý čtvrtek od 9.00 do 19.00 hod.

V rámci poskytování individuální podpory a zajišťování návazných služeb bylo účastníkům projektu doporučováno objednat se k určenému pracovníkovi na konkrétní termín a čas.  

 

Kontakt

Mgr. Jana Krausová

Mgr. Jana Krausová

Projektová manažerka

tel: 605 228 444

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.