Komunitní centrum ROUTA

RC Routa realizuje projekt podpořený Operačním programem Zaměstnanost "Komunitní centrum ROUTA" zaměřený na rozvoj komunitní sociální práce a podporu komunitního života v Čelákovicích a okolí. 

Projekt představuje ucelený komplex navzájem propojených aktivit s cílem rozvoje komunity Čelákovic a okolí, okr. Praha-východ, a to prostřednictvím zavedení komunitní sociální práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené, vybudování a provozu komunitního centra, rozšíření návazných odborných služeb včetně depistáže CS, její aktivizace, participace členů komunity a řady inovativních prvků. Podpoří celkem 250 osob a má podporu města Čelákovice i široké veřejnosti.

Realizace projektu představuje inovativní řešení, které výrazně přispěje k rozvoji města v sociální oblasti. Výstupy projektu a příklady dobré praxe budou evaluovány, metodicky zpracovány a šířeny i mimo místo přímé realizaceprojektu.

 

Cílové skupiny projektu -  obyvatelé z Čelákovic a blízkého okolí:

 

Osoby se zdravotním postižením

Osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování

Osoby pečující o osobu mladší 15 let

Neformální pečovatelé

Rodiče samoživitelé

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Osoby ohrožení předlužeností

Osoby ohrožené domácím násilím

Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

Náhradní rodiče

Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku

Národnostní menšiny

 

Termín realizace projektu:

1.7.2016 – 30.6. 2019

Místo realizace projektu

 KC ROUTA, Sedláčkova 107, Čelákovice, Středočeský kraj, okres Praha – východ

 

Základním spojovacím prvkem projektu je provoz Komunitního centra ROUTA - K dispozici jsou Vám ke konzultacím odborné pracovnice každé úterý od 9.00 hod do 18.00 hod a každý čtvrtek od 9.00 do 19.00 hod.  Abychom na Vás měli dostatek času, můžete se objednat a domluvit si individuální termín.

Nabízíme možnost strávení příjemných chvilek v zahradě ROUTY zatím každé úterý od 8.00 do 17.00 a čtvrtek od 8.00 do 17.00 a při našich jednorázových akcích. 

Těšíme se na Vás!

Realizační tým Komunitního centra ROUTA

 

Kontakt

Mgr. Jana Krausová

Mgr. Jana Krausová

Projektová manažerka

tel: 605 228 444

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.