OCHRÁNCE PRÁV LOKALITY

Pozici ochránkyně práv lokality vykonávala Mgr. Jitka Morávková. Vizitka k nahlédnutí ZDE. 

Ochránce práv lokality byla nestranná, důvěryhodná osoba, která se věnovala dotazům, stížnostem a problémům jednotlivců, rodin či skupin v komunitě, souvisejících s jejich právy. Jeho vyjádření měla doporučující charakter, nejednalo se o právní názor. Ochránce práv lokality podporoval úsilí o realizaci práv osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, upozorňoval na možné formy diskriminace. Cílem jeho působení byla sumarizace relevantních informací, podpora k nalézání smírčích řešení, zlepšení daného stavu či situace. 

Způsoby, jakými bylo možno kontaktovat ochránce práv lokality: ZDE. 

Zpracované odpovědi na dotazy účastníků projektu byly průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách, a to v anonymní podobě. 

                           DOTAZY A ODPOVĚDI

                    

25. Založení peněžního účtu v novém zaměstnání – diskriminace? Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

24. Práva dítěte – odmítání navštěvovat druhého rodiče. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

23. Přechodné pěstounství a podpora v nezaměstnanosti. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

22. Pracovní úraz a návrat do zaměstnání. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

21. Trvalé bydliště na městském úřadě. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

20. Výpočet podpory v nezaměstnanosti po ukončení rodičovské dovolené. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

19. Náhradní doby pojištění. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

18. Přijetí dítěte do MŠ po přestěhování. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

17. Příspěvek na péči, změna pečujícího subjektu. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

16. Kolaudace bytových prostor, standardy kvality bydlení, hmotná nouze. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

15. Chování bývalého partnera – možnosti právní ochrany. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

14. Doplatek na bydlení a kolaudace bytových prostor. Odpověď ochránce práv lokality ZDE.

13. Oprávněnost požadovat výpis z účtu nezletilého dítěte za předchozích 12 měsíců.Odpověď ochránce lpráv okality ZDE. 

12. Jak docílit změny kontaktního pracovníka úřadu práce. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

11. Získávání informací o sociální situaci prostřednictvím sociálních sítí. Odpověď ochránce lpráv okality ZDE. 

10. Chování a postup pracovníka úřadu práce. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

9. Prokázání nároku na invalidní důchod. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

8. Změna v právní úpravě přídavku na dítě. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

7. Ošetřovné a potvrzení o onemocnění matky na mateřské dovolené. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

6. Přídavek na dítě a dítě ve střídavé/společné péči. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

5. Příspěvek na bydlení a vyloučení dítěte z okruhu společně posuzovaných osob. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

4. Invalidní důchod, lhůta pro vydání rozhodnutí. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

3. Příspěvek na péči a nové sociální šetření z moci úřední. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

2. Pracovník úřadu práce odmítl přijmout žádost o mimořádnou okamžitou pomoc. Odpověď ochránce práv lokality ZDE.

1. Vliv studia a sňatku dítěte na výplatu sirotčího a vdovského/vdoveckého důchodu. Odpověď ochránce práv lokality ZDE. 

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.