ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Jednou z forem komunitní sociální práce a podpory komunitního života v Čelákovicích a okolí bylo i zajištění odborného poradenství a doprovázení účastníků projektu v jejich přirozeném prostředí. Komunitní sociální pracovnice pomáhaly účastníkům projektu:

– zorientovat se v jejich náročné životní situaci

– nasměrovat je do sítě návazných služeb v regionu

– zprostředkovat externí poradenské služby

 

ORIENTACE V SYSTÉMU DÁVEK SOCIÁLNÍ POMOCI

Bc. Andrea Pencová, DiS., komunitní sociální pracovnice

routa.pencova@seznam.cz, tel.: 732 727 161

Konzultace probíhaly v prostorách RC Routa, Sedláčkova 107, a to každé úterý v časech 10:00 – 11:00, 14:00 - 16:00 hod. Bez nutnosti objednání. 

 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ 

Individuální psychologické a psychoterapeutické poradenství. Konzultace probíhaly v prostorách RC Routa, Sedláčkova 107, a to úterky 1 x za 14 dní v čase od 14:00 do 18:00 hod. 

Objednávky psychologického poradenství: 

Lenka Rosenkrancova, DiS. routa.rosenkrancova@seznam.cz, 732 727 161

 

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Markéta Tillerová, advokátka

Zprostředkovaná služba, zejména z oblasti rodinného, pracovního a občanského práva, byla určena spolupracujícím osobám z řad cílových skupin projektu, a to v odůvodněných případech. Výše maximální podpory činila 5 hodin. Poradenství probíhalo v prostorách RC Routa, Sedláčkova 107, po dohodě i jinde. 

Objednávky právního poradenství:

Mgr. Markéta Cermanová, routa.cermanova@seznam.cz, tel.: 732 727 161

 

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO PEČUJÍCÍ OSOBY

Mgr. Renata Nentvichová Novotná, odborný konzultant pro pečující osoby

Poradenství probíhalo v prostorách RC Routa, Sedláčkova 107, nebo v přirozeném prostředí pečující osoby. 

Objednávky poradenství pro osoby pečující:

Veronika Beldíková, DiS., routa.beldikova@seznam.cz, tel.: 732 727 161

 

PORADENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Lucie Hájková, odborná pracovnice pro náhradní rodiny

hajkova.routa@seznam.cz

Poradenství probíhalo v přirozeném prostředí účastníků projektu, a to po předchozím objednání. 

 

PORADENSTVÍ – ODSTRAŇOVÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH BARIÉR

Ing. Anna Preclíková – průvodkyně osobním rozvojem, certifikovaná koučka, instruktorka jógy a terapeutka hormonální jógové terapie dle Dinah Rodriguez.

Poradenství probíhalo v prostorách RC Routa, Sedláčkova 107, a to každé úterý v čase od od 13:15 hod. 

Objednávky poradenství pro odstraňování subjektivních bariér:

Veronika Beldíková, DiS., routa.beldikova@seznam.cz, 732 727 161

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.