PLEJS - klub a terénní práce pro děti a mládež

PLEJS - klub a terénní práce pro děti a mládež

Cílem projektu je snížit rizika související se způsobem života spojená s obdobím dětství, dospívání a rané dospělosti dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením a rizikovým trávením volného času. Projekt je realizovaný ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Klub je určen pro děti a mládež 6 až 26 let.

Podpora je poskytována zejména v oblastech:

Školní povinnosti

- prevence záškoláctví

- podpora při přípravě do školy

- podpora při výběru vhodné střední školy

Trávení volného času

- podpora ve smysluplném trávení volného času

- poskytnutí prostoru a vybavení pro bepečné trávení volného času

- zprostředkování návazných služeb (kroužky, zájmové aktivity) a zapojení do společnského, kulturního a sportovního dění

- podpora při rozvoji individuálních dovednotstí - využití potenicálu dětí

Zodpovědný přístup k životu

 - podpora při aktivním hledání zaměstnání či střední školy

- podpora při hledání a udržení bydlení

- podpora při práci se svým rozpočtem

- podpora při řešení dluhových situací

Mezilidské vztahy

- prevence rizikového trávení volného času

podpora při získání, obnovení či udržení kontaktu s vrstevníky a členy dalších sociálních skupin; podpora při osvojení si základních pravidel společenského chování

- nabídka prostoru pro sdílení s pracovníkem

- podpora při zvládání obtížných situací

- podpora při ujasňování si životních priorit

 

Kontakt :

Julie Spieszová, Milan Borecký

774 791 891, routa.plejs@gmail.com

FB: Plejs Brandejs

IG: plejsbrandejs

Královická 915, Brandýs nad Labem

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.