ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0

Projekt ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0


Financováno: EU, ESF, Operační program Zaměstnanost

Investiční priorita 1.5: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Reg.číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011644

Realizace projektu: 1.11.2019 – 30.4.2022

Cílem našeho projektu je zlepšit postavení rodičů s dětmi do 15 let, žen po MD/RD, žen ve vedoucích pozicích, nezaměstnaných či hledajících práci na trhu práce, a to prostřednictvím motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit. Důraz klademe na individuální přístup, interaktivitu, praktický nácvik dovedností, propojenost s praxí. Chceme také podporovat ženy aspirující či pracující na vedoucích pozicích, nabízíme podporu v jazykovém a IT vzdělávání, zvyšujeme povědomí o otázkách v pracovně-právní oblasti, včetně diskriminace. Aktivity přizpůsobujeme potřebám našich účastníků, včetně hlídání dětí, náhrad cestovného, přizpůsobení časů aktivit (dopolední, odpolední i víkendové akce). V provozu je Informační a asistenční centrum Kariérový ReStart v Čelákovicích s možností využití PC, připojení na internet, zapůjčení počítače, využití knihovny a odborných materiálů. 

Po úspěšném absolvování obdrží účastníci Certifikát o účasti v projektu.
Všechny aktivity a služby projektu jsou poskytovány ZDARMA.

Stáhněte si leták k projektu

Podívejte se na stránky našeho úspěšně realizovaného projektu ReStartuj kariéru s ROUTOU 2017-2019

Kdo se může do projektu přihlásit?

Do našeho projektu se můžete přihlásit, pokud patříte alespoň do jedné z následujících kategorií:
1. Jste rodič dětí do 15 let (včetně pěstounů, samoživitelů) 
2. Jste v produktivním věku, ale nejste zaměstnaný/á, nepodnikáte ani nejste registrovaný/á na ÚP
3. Jste žena ohrožená na trhu práce – žena evidovaná na ÚP déle než 5 měsíců, zaměstnankyně ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončení pracovního poměru v řádu měsíců, žena evidovaná na ÚP jako zájemkyně o zaměstnání,  žena do 25 let, žena ve věku 55 – 64 let
4. Jste osoba pečující o jinou závislou osobu 
5. Jste zaměstnankyně organizací a institucí soukromého, veřejného i neziskového sektoru ve vedoucí/manažerské pozici či chystající se na vedoucí/manažerskou pozici.

Jaké aktivity budou v rámci projektu probíhat?

  • Motivační a vzdělávací aktivity pro úspěšný návrat do práce po RD či pro hledání nového zaměstnání
  • Kurzy a podpůrné aktivity na rozvoj manažerských dovedností žen
  • Bilanční a pracovní diagnostika
  • Kurzy firemní angličtiny
  • Moderní počítačové kurzy
  • Individuální kariérové a profesní poradenství
  • Semináře a individuální pracovně-právní poradenství
  • Provoz Infocentra Kariérový ReStart

Pro více informací a termíny jednotlivých aktivit se podívejte na sekci Aktivity projektu

Jaké doprovodné služby projekt nabízí?

Provoz Infocentra Kariérový ReStart
Odborná pracovnice Infocentra Vám poskytne informace o projektu a zajistí Vaše přihlášení do aktivit, které společně naplánujete. Dále můžete využít průběžnou podporu dle svých potřeb:
- komunikace s úřady práce a místními organizacemi
- využití odborné knihovny, infomateriálů
- využití počítače a přístupu na internet

Adresa: Infocentrum Kariérový ReStart, Sedláčkova 107/6, Čelákovice
Provozní doba pro osobní kontakt:  středa 8 – 16 hod, pátek 8 – 15 hod

Zajištění hlídání dětí
Během většiny aktivit zajistíme v případě potřeby bezplatné hlídání Vašich dětí od 1,5 roku. Informujte se v Infocentru Kariérový Restart.

Úhrada cestovného
Pokud se chystáte přijet na naše akce veřejnou dopravou, je možné proplatit Vám cestovné. Informujte se v Infocentru Kariérový Restart.

Minimální rozsah Vaší účasti

Každá osoba v projektu musí být podpořená minimálně 40 hodinami aktivit. Jednotlivé aktivity si můžete „načasovat“ v rámci celého období, kdy bude projekt probíhat (2,5 roku).

Kde aktivity probíhají?

Aktivity budou probíhat v Čelákovicích - sledujte aktuální vypsané termíny. V případě zájmu o realizaci ReStart Klubu ve Vaší obci se informujte o možnostech v Infocentru Kariérový ReStart.

Jak se mohu přihlásit a co pro to musím udělat?

Stačí nám zavolat, kontaktovat nás emailem nebo přijít do Infocentra Kariérový ReStart v provozní době. Naše odborná pracovnice si s Vámi promluví, zjistí Vaše potřeby a přihlásí Vás do aktivit, na kterých se dohodnete. Po přihlášení podepíšete Dohodu o účasti v projektu.

Kontakt:

Infocentrum Kariérový ReStart, Sedláčkova 107/6, Čelákovice 
Provozní doba pro osobní kontakt: středa 8 – 16 hod., pátek 8 – 15 hod.
Telefon.: 608 723 465, email: restartujkarieru@rc-routa.cz   

Facebook ReStartuj karieru

Proběhlé události

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.