Aktivity a termíny

ReStart Klub

Osm navazujících intenzívních setkání pro ženy s cílem zvýšení jejich šancí na úspěšné začlenění na trhu práce, pro úspěšný návrat do zaměstnání či nový start po rodičovské dovolené a pro ženy hledající uplatnění na trhu práce. Praktické, interaktivní, zážitkové workshopy, sdílení zkušeností, sebeuvědomění a nácvik dovedností 
Témata: hledání svého potenciálu, nasměrování – vize, hodnoty a priority, podpora akceschopnosti, nácvik dovedností k hledání a získání zaměstnání, komunikační dovednosti, emoční inteligence, slaďování rodiny a práce

Lektorka: Ing. Lucie Jakubcová

Běh 1 již proběhl.
Běh 2 se bude konat v období únor - květen 2021
Běh 3 se bude konat v období únor - květen 2022

Manažerská akademie pro ženy

Intenzívní motivačně-vzdělávací program pro ženy mající potenciál pro práci v manažerských pozicích. Pro všechny ženy, které dříve pracovaly ve vedoucích pozicích a rády by se do nich (např. po období MD/RD) vrátily či pro ty, které ve vedoucích pozicích pracují a chtějí se zdokonalovat ve svých manažerských kompetencích. Jedná se o cyklus na sebe navazujících seminářů a workshopů.
Témata: žena jako manažerka, pracovní stres, harmonizace práce a rodiny, komunikační dovednosti, time management, emoční inteligence aj., včetně mentoringu, development centra, kariérového poradenství a diagnostiky manažerského potenciálu

Běh 1 se bude konat v období září 2020 - leden 2021 - KAPACITA NAPLNĚNA
Běh 2 se bude konat v období září 2021 - leden 2022 

Angličtina pro firemní praxi

Večerní kurz pro všechny, kteří se chtějí posunout z kategorie „pasivních“ angličtinářů do kategorie „aktivních“. Kurz je úzce propojen s praxí, s oblastí vstupu na trh práce a reflektuje aktuální požadavky a současné trendy.
Kurz je určen pro účastníky s minimálně mírně pokročilou úrovní angličtiny (B1). 
Témata: životopis a výběrové řízení, obchodní jednání, telefonování, emaily a řešení problémů, marketing a produkt, etika, networking, vyjednávání, prodej a náklady, obchodní cesta, schůzky a jednání, prezentace
Před zahájením kurzu účastníci absolvují vstupní poradenství a on-line jazykový test pro zjištění úrovně znalosti angličtiny s cílem přizpůsobit výuku jazykové úrovni skupiny i jednotlivců. 

Lektorka: Mgr. Jaroslava Přerovská, MAE

Termíny a místo konání:
Běh 1 bude pokračovat v období říjen - prosinec 2020. Kapacita kurzu je naplněna. Kurz probíhá vždy v pondělí od 18:00 do 20:30 hod. v prostorách RC ROUTA, Sedláčkova 107/6, Čelákovice
Doprovodné hlídání dětí nebude zajištěno (večerní kurz).

Běh 2 se bude konat v období březen - květen 2021

Počítačový ReStart

Kurz nabízí praktické řešení aktuálních potřeb a současných požadavků trhu práce a firemního prostředí, jeho struktura zahrnuje jak typické, nejčastěji využívané nástroje (MS Office), tak aktuální nástroje v oblasti virtuální kanceláře a prezentace na internetu. Jeho cílem je usnadnění adaptace v novém pracovním prostředí či odstranění bariéry při vstupu na trh práce po RD nebo při změně pracovní pozice.
Kurz je určen pro osoby s minimálně mírně pokročilou úrovní vstupních znalostí (není vhodný pro úplné začátečníky).
Témata: Excel, Word, Powerpoint, LinkedIn, nástroje virtuální kanceláře (Google+, Microsoft365)

Kurz vedou lektoři ze společnosti Abeceda PC

Termíny a místo konání:
Od 16. 9. do 25. 11. 2020 (10 lekcí) vždy ve středu od 8:30 do 12:30 hod. v prostorách společnosti FV Plast, Kozovazská 1049/3, Čelákovice
Z důvodu státního svátku se lekce nebude konat ve středu 28. 10. 2020.
Doprovodné hlídání dětí od 18 měsíců bude zajištěno.

Běh 2 se bude konat v období září - listopad 2021

Individuální kariérové poradenství

Individuální poradenské rozhovory s cílem sebepoznání, definování a řešení stanoveného problému v oblasti profesního směřování, zjišťování předpokladů pro danou práci, nasměrování a motivace ke změně, konzultace CV, motivačního dopisu, pomoc při hledání práce a s orientací na trhu práce, příprava na výběrové řízení, zvládání náročných životních situacích v období nezaměstnanosti, podpora akceschopnosti, slaďování rodiny a práce atd.
Schůzku s kariérní poradkyní je třeba sjednat v Infocentru Kariérový ReStart

Bilanční a pracovní diagnostika

Diagnostické zhodnocení pracovních a osobnostních předpokladů ve vztahu k potenciálnímu uplatnění na trhu práce, a to psychologem specialistou. Zahrnuje testování individuální i skupinové a individuální osobní konzultaci s psychologem.
Pro vybrané účastníky.

Zvyšování informovanosti v pracovně-právní oblasti

Poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů (vznik, změna a ukončování pracovně-právních vztahů, MD/RD a práva žen, flexibilní formy práce, nároky a možnosti osob cílové skupiny atd.).

A. Seminář Světem paragrafů rodiny a práce aneb pracovně-právní minimum pro osoby pečující o děti a závislé osoby – praktický seminář k tématům vznik, změna a ukončování pracovně-právních vztahů, DPP, DPČ, HPP, flexibilní formy práce vč. home-office, odměňování, diskriminace a rovné příležitosti, MD/RD, práva žen a povinnosti zaměstnavatele.

Lektorka: Mgr. Markéta Tillerová

Termín a místo konání:
Pátek 9. 10. 2020, 8:30 - 12:30, školicí místnost RC ROUTA, budova CMC, Nám. 5. května, Čelákovice
Doprovodné hlídání dětí od 18 měsíců bude zajištěno.

B. Individuální pracovně-právní poradna – individuální konzultace s právníkem specialistou - schůzku je třeba sjednat v Infocentru Kariérový ReStart

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.