Manažerská akademie pro ženy

Manažerská akademie pro ženy

Přihlašujeme již nyní, zajistěte si své místo včas, kapacita programu je omezena!

Běh 1 se bude konat v období září 2020 - leden 2021
Běh 2 se bude konat v období září 2021 - leden 2022 

MAŽ je intenzivní motivačně - vzdělávací program pro ženy, které mají potenciál pro práci v manažerských pozicích a hledají uplatnění ve vedoucích pozicích či již získaly pracovní zkušenosti z nižších a středních manažerských pozic a chtějí se ve svých manažerských dovednostech dále rozvíjet. Program je realizovaný v rámci projektu ReStartuj kariéru s ROUTOU! financovaným OP Zaměstnanost. Jedná se o intenzivní čtyřměsíční program, který zahrnuje přednášky, workshopy, mentoring, koučing a další rozvojové aktivity.

V čem je náš vzdělávací program jiný?  Nejedná se pouze o přednášky či semináře, cílem je individuální intenzívní práce s každou účastnicí tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu posílení manažerských kompetencí a vědomé změny v oblasti manažerských dovedností, posílení sebevědomí a sebeuvědomění, práce na svých hodnotách a prioritách, potenciálu, skloubení pracovního, rodinného a osobního života. Nezbytnou součástí programu je individuální kariérové poradenství, koučování, mentoring ze strany zkušených manažerek, ale i předávání zkušeností, vzájemné sdílení a inspirace od ostatních účastnic. Všechna setkání jsou vedena zážitkovou, praktickou a interaktivní formou.

Témata: žena jako manažerka, pracovní stres, harmonizace práce a rodiny, komunikační dovednosti, time management, emoční inteligence aj., včetně mentoringu, development centra, kariérového poradenství a diagnostiky manažerského potenciálu

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.