ReStartuj kariéru s ROUTOU !

Projekt ReStartuj kariéru s ROUTOU!
Financováno: EU, ESF, Operační program Zaměstnanost, osa OPZ: 1.2
Reg.číslo projektu: CZ.03.51/0.0./0.0/16_061/0003309

Realizace projektu: 1.2.2017 – 31.1.2019

logo projektu   

Cílem našeho projektu je zlepšit postavení rodičů s malými dětmi do 15 let, žen po MD/RD, žen ve vedoucích pozicích, nezaměstnaných či hledajících práci na trhu práce (viz „Kdo se může do projektu přihlásit“), a to prostřednictvím navzájem propojených a navazujících motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit. Důraz klademe na individuální přístup, interaktivitu, praktický nácvik dovedností, propojenost s praxí. Chceme podporovat ženy aspirující či pracující na vedoucích pozicích, nabízíme podporu v jazykovém a IT vzdělávání, zvyšujeme povědomí o otázkách v pracovně-právní oblasti, včetně diskriminace. Aktivity přizpůsobujeme potřebám našich účastníků a jsou dostupné všem, včetně hlídání dětí, náhrad cestovného, přizpůsobení časů aktivit (dopolední, odpolední i víkendové akce) a lokálním podmínkám (aktivity probíhají v celém regionu Středního Polabí). V provozu je Informační a asistenční centrum Kariérový ReStart v Čelákovicích s možností využití PC, připojení na internet, zapůjčení počítače, využití knihovny a odborných materiálů. Všechny aktivity a služby projektu jsou poskytovány ZDARMA.

Stáhněte si leták k projektu

 

Kdo se může do projektu přihlásit?

Do našeho projektu se můžete přihlásit, pokud spadáte alespoň do jedné z následujících kategorií:

1. Jste rodič s malými dětmi do 15 let (včetně pěstounů, samoživitelů) nebo

2. Vracíte se do práce po mateřské/rodičovské dovolené a během MD/RD jste nevykonával/a zaměstnání ani podnikání nebo

3. Jste v produktivním věku, ale nejste zaměstnan/á, nepodnikáte ani nejste registrován/a na ÚP nebo

4. Jste žena ohrožená na trhu práce – žena evidovaná na ÚP déle než 5 měsíců, zaměstnankyně ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončení prac. poměru v řádu měsíců, žena pečující o děti mladší 15 let, žena evidovaná na ÚP jako zájemkyně o zaměstnání,  žena do 25 let, žena ve věku 55 – 64 let nebo

5. Jste osoba pečující o jinou závislou osobu nebo

6. Jste zaměstnaná/zaměstnaný v pracovněprávním poměru nebo služebním vztahu k organizaci, jste na MD/RD a během své MD/RD vykonáváte výdělečnou činnost, jste zaměstnankyně organizací a institucí soukromého, veřejného i neziskového sektoru ve vedoucí/manažerské pozici či chystající se na vedoucí/manažerskou pozici.

7. Jste zaměstnankyně organizací a institucí soukromého, veřejného i neziskového sektoru ve vedoucí/manažerské pozici či chystající se na vedoucí/manažerskou pozici.

  

Jaké vzdělávací a podpůrné aktivity budou v rámci projektu probíhat?

  • Individuální kariérové a profesní poradenství a koučování, individuální pracovně-právní poradenství

  • Motivační a vzdělávací aktivity – workshopy a kurzy na téma hledání osobního potenciálu, hledání a změny práce, slaďování rodiny a práce, pracovně-právní oblasti

  • Kurzy a podpůrné aktivity na rozvoj manažerských dovedností žen

  • Bilanční a pracovní diagnostika

  • Kurzy anglického jazyka

  • Moderní IT kurzy

  • Osvěta a poradenství v oblasti diskriminace na trhu práce

  • Provoz Infocentra Kariérový ReStart

Pro více informací a termíny k jednotlivým aktivitám se podívejte na sekci Aktivity projektu

 

Jaké doprovodné služby projekt nabízí?

 

Provoz Infocentra Kariérový ReStart

- k dispozici je odborná pracovnice Infocentra, která poskytne informace o projektu a kombinacích aktivit, kterými můžete být podpořeni právě Vy a zajistí potřebnou registraci do projektu

- průběžná podpora cílové skupiny dle potřeb

- komunikace s úřady práce a místními organizacemi

- vybavená knihovna, infomateriály, počítače a přístup na internet

                Adresa: Infocentrum Kariérový ReStart

                Sedláčkova 107/6, Čelákovice

                Provozní doba:

                středa 8 – 16 hod, pátek 8 – 15 hod

 

Zajištění hlídání dětí

- během většiny aktivit zajistíme v případě potřeby hlídání Vašich dětí od 1,5 roku. Informujte se v Infocentru Kariérový Restart

 

Úhrada cestovného

- pokud se chystáte přijet na naše akce veřejnou dopravou, je možné proplatit Vám cestovné. Informujte se v Infocentru Kariérový Restart

 

Musím se zúčastnit všech aktivit?

Všech aktivit se účastnit nemusíte. Každá osoba v projektu však musí být podpořená minimálně 40 hodinami. Na začátku se tedy sejdete s našimi odbornými pracovnicemi, ty si s Vámi promluví o tom, jaké aktivity byste vzhledem k Vaší situaci potřebovali a společně vybere balíček aktivit Vám „šitý na míru“. Naše aktivity jsou komplexní a provázané, můžete si tedy „namixovat“ např. individuální kariérní poradenství s motivačními semináři a workshopy, k tomu kurz angličtiny a/či počítačů a právní poradnu. Celý projekt trvá dva roky, jednotlivé aktivity si můžete „načasovat“ v rámci celého období. Každý, kdo vstupuje do projektu, podepisuje Dohodu o účasti na projektu.

 

Kde probíhají aktivity?

Aktivity budou probíhat v Čelákovicích a v obcích Středního Polabí – sledujte aktuální vypsané termíny. Pokud nejste z Čelákovic, je možné, že jedna z našich akcí bude probíhat i ve Vašem městě, informujte se na našich webových stránkách nebo přímo ve Vašem městě na stránkách Vašeho mateřského, rodinného či komunitního centra.

V Čelákovicích máme na semináře, workshopy i konzultace krásné prostory. Můžeme se s námi setkat

- v Infocentru Kariérový ReStart na adrese Sedláčkova 107/6, kde budou probíhat především individuální konzultace a semináře

- v prostoru nově postavené Jurty na zahradě Routy, adresa Sedláčkova 107/6, kde budou probíhat tvořivé interaktivní workshopy

 

Jak se mohu přihlásit a co pro to musím udělat?

Stačí nám zavolat, kontaktovat nás emailem nebo přijít do Infocentra Kariérový ReStart v provozní době. Naše odborné pracovnice si s Vámi promluví, zjistí Vaše potřeby a dále Vás už nasměrují. Vyplníte potřebné dokumenty a poté se již můžete těšit na vybrané aktivity. Pozor! Protože jsou naše služby komplexní a aktivity provázané, můžete se těšit na min 40 hod podpory na osobu.

Všechny naše služby jsou ZDARMA.

 

Kontakt:

Infocentrum Kariérový ReStart

Sedláčkova 107/6, Čelákovice

(středa 8 – 16 hod., pátek 8 – 15 hod.)

Telefon.: 608 723 465

Email: restart.routa@gmail.com

Facebook ReStartuj karieru

 

Mgr. Jana Krausová - projektová manažerka

Markéta Javorská -  koordinátorka projektu, pracovnice Infocentra, tel. 608 723 465

Ing. Lucie Jakubcová - manažerka vzdělávání, lektor, kariérové poradenství, tel. 731 749 998

Proběhlé události

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.