Aktivity projektu

AKTIVITY PROJEKTU 

Aktivity projektu byly úspěšně realizovány, nové termíny v současné době neplánujeme. 

 

1. Individuální profesní a kariérové poradenství a koučování

individuální poradenské rozhovory s cílem sebepoznání, definování a řešení stanoveného problému v oblasti profesního směřování, zjišťování předpokladů pro danou práci, nasměrování a motivace ke změně, konzultace CV, motivačního dopisu, pomoc při hledání práce a s orientací na trhu práce, příprava na výběrové řízení, zvládání náročných životních situacích v období nezaměstnanosti, podpora akceschopnosti, slaďování rodiny a práce atd.

 

2. Motivační a vzdělávací aktivity

A. Seminář Jak hledat a najít zaměstnání – pro všechny, kteří chtějí být dobře připraveni na hledání nové práce

B. Workshop Jak hledat a najít svůj potenciál – skupinový zážitkový motivační workshop s cílem pojmenovat vnitřní zdroje, silné stránky a potenciál každého účastníka. Pro všechny, kteří si chtějí uvědomit, v čem jsou nejlepší a chtějí na tom dále stavět.

C. Workshop Jak hledat a najít svůj (nejen) profesní cíl – skupinový zážitkový workshop navazující na workshop Jak hledat a najít svůj potenciál, s cílem definovat si své cíle a určit postupné kroky k jejich naplnění. Pro všechny, kteří chtějí podpořit svoji akceschopnost a sebeřízení, a to nejen při hledání nové práce.

D. Seminář Jak uspět v novém zaměstnání a slaďovat úspěšně pracovní i soukromý život – praktické návody pro všechny, kteří se chystají do (staro)nové práce a řeší skloubení pracovního, rodinného a osobního života.

 

3. Pravidelná skupinové vzdělávací, podpůrné a inspirativní setkávání

ReStart Klub rodina a práce

intenzívní setkávání pro ženy s cílem zvýšení jejich šancí na úspěšnou integraci na trh práce a sdílení zkušeností.  Praktické, interaktivní navazující setkávání pro detailní nácvik dovedností k hledání a získání zaměstnání a úspěšného skloubení rodiny a práce. Témata: Osobní potenciál – co umím a dokáži a kam chci směřovat, CV a motivační dopis, orientace na trhu práce, LinkedIn,  výběrové řízení, syndrom vyhoření – v rodině i v práci, harmonizace práce a rodiny – jak žít a pracovat, abych byla spokojená já i všichni okolo.

 

4. Vzdělávací a podpůrné aktivity pro ženy ve vedoucích pozicích

A. Manažerská akademie pro ženy

Intenzívní motivačně-vzdělávací program pro ženy mající potenciál pro práci ve vedoucích/manažerských pozicích. Pro všechny ženy, které dříve pracovaly ve vedoucích pozicích a rády by se do nich (např. po období MD/RD) vrátily či pro ty, které ve vedoucích pozicích pracují a chtějí se zdokonalovat ve svých manažerských kompetencích. Jedná se o cyklus na sebe navazujících seminářů a workshopů (témata: Žena jako manažerka, pracovní stres, harmonizace práce a rodiny, komunikační a prezentační dovednosti, time management, efektivní vedení porad, sestavování, motivování a vedení týmů, emoční inteligence aj.), včetně mentoringu, development centra, kariérového poradenství a diagnostiky manažerského potenciálu.

B. Mastermindová skupina

Pravidelné setkávání pro ženy ve vedoucích pozicích či aspirujících do vedoucích pozic umožňující řešit za využití kolektivní inteligence, tedy společně, výzvy a problémy, se kterými se ženy na těchto pozicích setkávají (např. tzv.“skleněný strop“, stereotypy, bariéry vnitřní atd.). Jedná se o vzájemné sdílení zkušeností, názorů, inspirace, spolupráce, networking, podporu směrem k objevování nápadů a prohlubování uvědomění k danému tématu.

C. Individuální kariérový koučing pro profesní růst žen

Individuální koučovací/poradenské rozhovory s cílem napomoci ženám ve vedoucích pozicích podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jejich kariérového cíle, zorientovat se v oblastech nebo tématech, které ženy aktuálně v souvislosti s jejich profesí řeší.

 

5. Bilanční a pracovní diagnostika

Diagnostické zhodnocení pracovních a osobnostních předpokladů ve vztahu k potenciálnímu uplatnění na trhu práce, a to psychologem specialistou. Zahrnuje testování individuální i skupinové a individuální osobní konzultaci s psychologem.

 

6. Zvyšování jazykových kompetencí pro vstup na trh práce

Jazykové semináře a kurzy pro všechny, kteří se chtějí posunout z kategorie „pasivních“ angličtinářů do kategorie „aktivních“. Všechny kurzy jsou úzce propojeny s praxí, s oblastí vstupu na trh práce a moderních informačních technologií a reflektují aktuální požadavky a současné trendy.

Před zahájením kurzů účastníci absolvují vstupní poradenství a jazykový test pro zjištění úrovně znalosti angličtiny s cílem přizpůsobit výuku jazykové úrovni skupiny i jednotlivců. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném složení získává účastník kurzu certifikát.

1. Jak psát CV a motivační dopis v AJ (MP)
Praktický nácvik psaní motivačního dopisu a životopisu, včetně vytvoření LinkedIn profilu v anglickém jazyce.

2. Jak uspět ve výběrovém řízení v AJ (MP)
Praktický nácvik výběrového řízení v anglickém jazyce (otázky, odpovědi, slovní zásoba, prezentace silných a slabých stránek a dosavadní praxe, schopnost pohotově reagovat na otázky personalisty).

3. Správa platforem sociálních médií v AJ (MP, P)

Pro všechny, kteří při své práci spravují nástroje sociálních médií (Facebook, Twitter, blogy, Instagram, YouTube atd.) 

4. Jak prezentovat v AJ, vč. tréningu, rozboru a zpětné vazby (MP)

Jak připravit a vést skvělou prezentaci v anglickém jazyce (příprava sdělení, principy a stavba efektivní prezentace, vedení porad, řešení obtížných situací, námitky a jejich překonání). 

5. Angličtina pro firemní a obchodní praxi (pro min. středně pokročilé)

Praktický nácvik na obchodní jednání v anglickém jazyce, vyřizování obchodní korespondence v angličtině a nácvik slovní zásoby pro práci s obchodními daty, tabulkami, přehledy a reporty.
Kurz obsahuje tato témata: Firma, Obchodní korespondence, Telefonování, emaily a řešení problémů, Marketing a produkt, Etika, networking, veletrhy, Vyjednávání, Prodej a náklady, Obchodní cesta, Schůzky a jednání

 

7. Vzdělávání v oblasti IT gramotnosti

Praktické IT kurzy reflektující aktuální trendy a požadavky v oblasti pracovních příležitostí ve spojení s možností flexiúvazků – možností práce z domu za využití moderních IT technologií (výpočetní technika, mobilní aplikace, virtuální kancelář, platformy soc. sítí, on-line marketing atd.)

Kurzy vedou lektoři ze společnosti AbecedaPC.

1. Excel a Word pro obchodní a finanční praxi

2. Excel pro pro obchodní a finanční praxi

3. Obsluha sociálních médií v praxi

4. Obsluha virtuální kanceláře v praxi

 

8. Pracovně - právní poradenství

Poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů (vznik, změna a ukončování pracovně-právních vztahů, MD/RD a práva žen, flexibilní formy práce, nároky a možnosti osob cílové skupiny atd.).

A. Seminář pracovně-právní minimum pro osoby pečující o děti a závislé osoby – praktický seminář k tématům vznik, změna a ukončování pracovně-právních vztahů, DPP, DPČ, HPP, flexibilní formy práce vč. home-office, odměňování, diskriminace a rovné příležitosti, MD/RD, práva žen a povinnosti zaměstnavatele.

B. Individuální pracovně-právní poradna – individuální konzultace s právníkem specialistou

 

9. Zvyšování povědomí a poradenství v oblasti diskriminace na trhu práce

Zvyšování povědomí o příčinách a formách diskriminace a její odstraňování a prevence, z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. V provozu bude poradna „Práce bez diskriminace“ poskytující praktické informace i konkrétní řešení individuálních případů, psychologickou pomoc, advokační služby obětem diskriminace včetně přípravy příslušných právních úkonů, služby mediátora při řešení případných sporů zaměstnavatel/zaměstnanec.

 

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.