Mentoringový program

Mentoringový program 

V rámci naší Manažerské akademie pro ženy probíhá i tzv. Mentoringový program každá účastnice, „mentee“, má možnost být mentorována úspěšnou zkušenou ženou, manažerkou z praxe – „mentorkou“. Ta jí předává své zkušenosti, poznatky, rady a informace a mentee tak získává nejen zmíněné cenné informace vycházející z osobních zkušeností mentorky, ale také podporu v tom, co právě jejich mentee potřebuje. Mentorky tak pomáhají našim účastnicím rozvíjet se v mnoha oblastech, hledat odpovědi na otázky, které si právě řeší, motivovat je v jejich práci i rozhodnutích, odbourávat nejistoty a otazníky, které mohou vyplývat právě z náročnosti úkolů a rolí spojených s vedoucí pozicí.

Mentoring je o předávání životní moudrosti formou rad, svých vlastních cest a řešení, diskuse, poskytování zpětné vazby. Je to o otevírání výjimečného, vzájemně obohacujícího dialogu a hledání nových cest.

Náš mentoring probíhá formou individuálních setkávání, jehož čas, místo a frekvenci si obě strany v rámci domluveného počtu mentoringových hodin volí samy. Setkávání probíhají na pracovišti mentorky nebo jiném místě dle společné dohody (kavárna, restaurace, coworkingové centrum apod.). Součástí mentoringu může být i stínování mentorky.

Mentorky vybíráme „šité na míru“ našim účastnicím a oslovujeme je samy. O to více si vážíme, že do programu s námi šly a staly se tak vzory pro ženy, které vzory právě teď hledají, že je inspirují, podporují a provází jejich kariérou. „Pravému velikánovi totiž záleží na tom, aby jeho žáci byli úspěšní, a nevadí mu, když jsou časem úspěšnější než on sám…“

Je nám ctí, že můžeme spolupracovat s následujícími úspěšnými ženami – manažerkami, našimi mentorkami:

Mgr. Linda Sokačová, vedoucí oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování na Ministerstvu práce a sociálních věcí
Miroslava  Zlatníková,  editorial director časopisové divize VLMEDIA, scénáristka
Mgr. Daniela Červenclová, prorektorka pro pedagogickou činnost ve společnosti Ambis, VŠ
Ing. Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu a generální ředitelka a předsedkyně představenstva U & SLUNO a.s., investorka
Ing. Romana Pazderová, spolumajitelka a obchodní ředitelka Chupr s.r.o./Neocos s.r.o.
Ing. Eva Lövenhöferová, interiérový architekt, Studio Evalofa
PhDr. Hana Landová, PhD.
, knihovník a vysokoškolský pedagog, členka programového výboru konference ECIL – European Conference on Information Literacy, předsedkyní Asociace knihoven vysokých škol ČR
Jana Heczková, senior manažer, Technology Finance ve společnosti Vodafone CR a.s.
Barbora Kožíšková, Marketing Manažer Segment Marketing ve společnosti Vodafone CR a.s.
Mgr. Anna Chvojková
, starostka obce Chýně
Mgr. Blanka Havelková, 
předsedkyně představenstva, Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Magdaléna Goryczková
, farmaceutický reprezentant, Nutricia
Zdeňka Svoboda Kuhnová, 
Managing Partner, Pleon Impact
MgA. Věra Marešová
, grafička
Ing. Monika Becková
, manažer kvality, auditor, poradce systémů managementu
Ivana Ulmanová, výkonná ředitelka a předsedkyně představenstva Autodromu Brno
Monika Horníková, výkonná ředitelka Tři, o.p.s., koučka a mentorka

Ve čtvrtek 24. května 2018 proběhne slavnostní ukončení programu Manažerská akademie pro ženy.

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.