Řekli (jste) o nás

Náš projekt v médiích

Přečtěte si článek z webu ČT24 o aktuální situaci na trhu práce v ČR. Náš projekt je zde uveden jako jedna z možností, jak zvýšit šance na získání práce.

 

Workshop "Jak hledat a najít svůj potenciál", jaro 2018

"Ať žije Routa! Děkuji za přínosný workshop a těším se na další. Velmi užitečné, skvělá empatická lektorka, přínosné postupy. Informace musím ještě zpracovat, ale určitě si odnáším spoustu postřehů. Ženský kruh se vydařil."

"Jsem nadšená. Skvělá lektorka, atmosféra.."

"Velice děkuji za úžasnou náplň semináře, za možnost připravit se na další krok. To, jak nás vnímají ostatní, jak působíme na okolí a jak to, co se děje v naší mysli, může ovlivnit náš život - toto poznání považuji za nejdůležitější." 

Kurz "Jak prezentovat v AJ", jaro 2018

"Kurz byl velmi užitečný, přínosný. Velmi se mi líbilo hodnocení prezentací, lektorka byla výborně připravená, vše uměla pěkně popsat a předat. Děkuji." 

"Kurz mi přinesl praktickou zkušenost, zaměřeno na detail, použití zkušeností z minula. Velká interakce mezi lektorkou a posluchači."

"Kurz byl velmi užitečný, interaktivní, poutavý, věcný, každý zde dostal dostatečný prostor. Lektorka byla milá, cítila jsem se příjemně. Kurz velmi předčil má očekávání."

Kurz "Excel a Word pro obchodní a finanční praxi", jaro 2018

"Kurz byl určitě užitečný a velice prospěšný. Pomohl mi zlepšit orientaci jak v Excelu tak ve Wordu. Mnohé informace mi usnadní další práci na PC. Lektor byl super."

"Velice užitečný kurz, hodně praktických informací z Wordu i Excelu. Skvělý a trpělivý lektor. Kurz se mi moc líbil."

"Užitečné pro práci, ale i na domácí úpravu různých dokumentů."

Kurz "Powerpointové prezentace", jaro 2018

"Super! Srozumitelným výkladem jsem pronikla do tajů Powerpointu, které jsem předtím horko těžko lovila po internetu v příručkách."

"Kurz splnil mé očekávání, co se týče rozsahu a praktičnosti. Děkujeme lektorovi za trpělivost!"

"Kurz byl přínosný, dozvěděla jsem se spoustu nových informací, které určitě využiji při tvorbě vlastních prezentací."

Kurz "Angličtina pro firemní a obchodní praxi", jaro 2018

"Výborně připravená témata, dost prostoru ke konverzaci. Spoustu věcí využiji v praxi."

"Kurz byl velmi přínosný. Rozšířila jsem si slovní zásobu a rozmluvila jsem se."

"Kurz byl výborný, zajímavý, určitá témata využiji v dosavadní nebo v budoucí práci. Velmi dobře vedené lekce, dobrá organizace."

Kurz "Obsluha sociálních médií v praxi", jaro 2018

"Kurz předčil má očekávání. Věnoval se dostatečně on-line marketingu, který mě zajímá. Možná bych jen název kurzu rozšířila o "on-line marketing". Lektor byl milý, zábavný, erudovaný a trpělivý - za mě velká spokojenost."

"Velmi mě zaujalo téma prezentace na sociálních sítích, méně již CPC, i když i to je dobré vědět. Užitečné bylo i Google Analytics a LinkedIn. Velmi dobrý výkon lektora, vše vysvětlil, zaujal a vše bylo dobře srozumitelné."

"Kurz byl velmi užitečný, dozvěděla jsem se, co jsem potřebovala, a to zajímavou formou. Velmi jsem ocenila rozsah zkušeností a praxe lektora v daném oboru."

Workshop "Jak hledat a naplnit svůj (nejen) profesní cíl", jaro 2018

"Workshop mi pomohl nahlédnout na sebe sama jinak a lépe. Odnáším si inspiraci např. na deník, budu meditovat a slibuji, že se stanu režisérem svých cílů."

"Ujasnění bodů, utřídění myšlenek, sociální kontakt, pozitivní myšlení."

"Dobré otázky přinášející užitečné odpovědi. Rozhodovací možnosti, systém, jak postupovat, ujasnění si cílů a možností." 

Kurz "Jak uspět při výběrovém řízení v AJ" - jaro 2018

"Kurz mi přinesl všeobecný přehled o různých typech pohovorů, zlepšení angličtiny, rozšíření slovní zásoby."

"Zopakovala jsem si znalosti, rozšířila jsem si slovní zásobu, fráze, věty. Moc děkuji za velmi milé lektorování."

"Jsem nadšená z výběru paní lektorky. Nejen, že její angličtina je výborná, ale zároveň je to velmi milá a empatická osoba, dokáže povzbudit." 

ReStart Klub rodina a práce Zeleneč, leden - březen 2018

„Program dalece předčil moje očekávání, pomohl mi ujasnit si, co v životě chci, zastavit se a opravdu se nad sebou zamyslet, přehodnotit priority. Skvělá organizace, parta, atmosféra i lektorka. Díky, díky, díky!“

„Naprosto jiný styl seminářů, na který jsem byla dosud zvyklá. Přinutí člověka nenásilnou formou podívat se do svého nitra a uvědomit si směr, kterým se vydat“.

„Lektorka vede kurzy úžasně, dokáže účastníky namotivovat a otevřít jim oči. Pečlivě připravené, s láskou a zájmem zrealizované, obohacující, pozitivní. Výborně investované peníze EUJ“

„Přínosný program pro osobní i pracovní život“. „NEW LIFE“ „Odnáším si jiný pohled na svět, ale hlavně na sebe“.

Kurz "Obsluha virtuální kanceláře v praxi" - jaro 2018

"Dozvěděla jsem se spoustu užitečných rad ohledně správy pošty, kalendáře, sdílení dat atd. na dvou různých platformách. Skvělé!"

"Přínosné a nové informace podané lidskou formou."

"Praktické nalezení odpovědí na otázky synchronizace kontaktů, cloudů. Velmi užitečný kurz."

Kurz byl užitečný pro užívání různých programů v praxi, jak v zaměstnání tak i pro domácnost."

Kurz "Jak psát životopis a motivační dopis v AJ" - jaro 2018

"Skvělá lektorka, spousta užitečných frází a rad, jak napsat CV a motivační dopis v AJ."

"Oceňuji konkrétní podklady k přípravě CV a motivačního dopisu. Velmi podnětné."

"Kurz mi přinesl rozšíření slovní zásoby, zopakování zapomenutých slov a slovních spojení, zajímavé nápady."

"Díky za konkrétní příklady vět a spojení, motivaci napsat CV." 

Seminář "Světem paragrafů rodiny a práce aneb pracovně-právní minimum pro osoby pečující o děti a závislé osoby", březen 2018

"Perfektní přínos v oblasti právního vědomí ohledně nástupu do práce po RD"

"Dostala jsem informace, které v současné situaci potřebuji. Zjistila jsem i další možnosti, o kterých jsem neměla tušení. Seminář splnil a předčil má očekávání."

"Neskutečně moc důležitých informací."

"Seminář byl užitečný hlavně díky praktickým modelovým příkladům."

Seminář "Jak hledat a najít zaměstnání (nejen) po MD/RD", leden 2018

"Pro mne byl seminář velikým přínosem. Bez absolvování si neumím představit, jak bych uspěla na trhu práce. Na pohovoru jsem byla naposled před cca 15 lety."

"Získala jsem konkrétní informace o trhu práce a tipy, které člověk jen tak nezíská."

Kurz "Jak prezentovat v anglickém jazyce", podzim 2017

„Zcela nový pohled na komunikační a prezentační dovednosti (prezentace nemusí být nudná). Praktické nácviky byly super. Dobrá pomůcka ve formě předaných anglických frází.“

„Výborně připraveno, spousta informací, které budu potřebovat v práci.“

„Skvěle připravené, velmi praktické ukázky a cvičení. Mně se to líbilo!“

„Děkuji lektorce za téměř vyčerpávající informace související s vedením prezentace, metodikou. Též poskytnuté materiály budou do budoucna velmi dobře využité.“

Kurz "Angličtina pro finanční praxi", podzim 2017

„Terminologie k účetní problematice, která pro mě byla zcela nová, využiji ve svém novém zaměstnání. Celkově velmi přínosné děkuji.“

„Seminář mi pomohl rozšířit odbornou slovní zásobu a určitě mi v budoucnu materiály pomohou i v praxi.“

„Děkuji za možnost zúčastnit se. Zopakovala jsem si angličtinu a naučila velké množství anglických výrazů a spojení, které jsem vůbec neznala. Kurz byl pro mě rozhodně užitečný a přínosný.“

Seminář "Pracovně-právní minimum pro osoby pečující o děti a závislé osoby", podzim 2017

"Vše, co jsem marně předtím složitě zjišťovala, mi bylo podrobně vysvětleno srozumitelnou formou a pomohlo mi rozhodnout se a vědět, co si mohu při nástupu do zaměstnání dovolit a požadovat."

"Obdržela jsem informace, které mi nebyly známy a určitě je využiji při hledání nového zaměstnání. Užitečné to bylo na 100%."

"Zajímavé a velmi užitečné, výborný přehled a uspořádání myšlenek v pracovně-právních vztazích."

"Přínosné, poutavé, spousta praktických informací. Zodpovězena část individuálních dotazů, domluvena individuální konzultace. Pro mne velmi užitečný seminář."

Kurz "Excel a Word pro obchodní a finanční praxi", podzim 2017

„Kurz byl vynikající. Velká spokojenost a maximální doporučení.“

„Přínosné – Word i Excel používám denně, ale netušila jsem, kolik jednoduchých funkcí a nastavení mohu použít.“

„Kurz byl pro mě užitečný – dozvěděla jsem se o možnostech funkcí, které určitě budu používat při práci.“

„Naučila jsem se používat nové funkce a vychytávky, které mi urychlí čas při práci.“

Kurz "Powerpointové prezentace", podzim 2017

„Kurz mi přinesl vše, co jsem potřebovala k přechodu od stavu začátečníka do stavu pokročilého prezentujícího.“

„Kurz mi doplnil znalosti Powerpointu, ujistil mě, že si Powerpoint mohu napsat s klidným svědomím do CV.“

„Kurz byl super, po absolvování jsem schopná sama vytvořit prezentaci.“ 

Kurz "Obsluha sociálních médií v praxi", podzim 2017

"Kurz byl velmi přínosný, hodnotím jej velice kladně. Skvělý byl i lektor (nejen v roli učitele, ale i jeho reakce na hovory přítomných matek o přestávkách :-)) Lektor vykládal teorii poutavě a převáděl ji do praxe, řekl nám mnoho důležitých informací souvisejících s tématem, opravdu jeden z nejlepších kurzů, na kterých jsem byla. Praktická část opět skvělá."

"Maximální spokojenost s kurzem i lektorem. Lektor má velký přehled v dané tématice a zároveň i velkou praxi.  Byl schopný vysvětlit vše tak, aby to pochopil i začátečník. Oceňuji hlavně množství praktických rad a "vychytávek" které nám byl ochotný sdělit, zároveň z něj vyzařovala pohoda a vstřícnost přizpůsobit výklad konkrétním dotazům. Většinu věcí, které jsem se na kurzu dozvěděla, využiji a vzhledem k tomu, že máme firemní FB účet, byl pro mne kurz velmi přínosný."

"Dobrý den, děkuji, že jste pro nás tento projekt zorganizovali, a to naprosto skvěle. Dokonalá učebna, výborná organizace ze strany naší paní koordinátorky, lektor - opravdový profesionál s velkou znalostí praxe, naprosto nemám co vytknout. Konkrétně mě nejvíce zajímalo zadávání reklam na Facebooku a Googlu, což je tak rozsáhlé téma, že by se určitě hodil navíc jeden den na konkrétní rady a konzultování testovacího projektu, který jsme si měli/mohli připravit v rámci samostudia a při jehož zpracovávání samozřejmě vyvstalo mnoho konkrétních dotazů. Děkuji za know-how, které jsem v kurzu získala, teď nezbývá než se vrhnout po hlavě do praxe a nasbírat zkušenosti. Velmi ráda bych se zase někdy nějakého zajímavého kurzu v Routě zúčastnila."

"Děkuji za možnost zúčasnit se. Přestože Facebook používám denně soukromě, začala jsem jej nedávno využívat k i práci. Velmi mi tedy pomohly informace k Facebook Manager a obecně k reklamám na Facebooku.  Stejně tak LinkedIn a Instragram. Kurz byl pro mě rozhodně přínosný."

Seminář "Jak hledat a najít zaměstnání", podzim 2017

"Super nálada, pozitivní přístup. Začínám se těšit do práce a už se nebojím jít na pohovor :-)"

"Nyní jsem více motivovaná hledat si práci a hlavně si promyslet a vyřešit, jak konkrétně si představuji sladění práce s rodinou (pracovní doba, flexiúvazek)."

"Po semináři se cítím sebevědomější. Povzbudil mě k tomu zavolat na inzerát a ucházet se o místo, ohledně kterého jsem dosud váhala."

Kurz "Angličtina pro firemní a obchodní praxi", jaro 2017

"Vřele doporučuji ostatním – strukturované, užitečné, velmi dobře připravené, jeden z nejlepších kurzů."

"Nová slovní zásoba, nové kontakty, zvýšení sebevědomí."

Kurz "Prezentační dovednosti v AJ", jaro 2017

"Kurz mě naučil hlídat si myšlenky při prezentaci, ovládat lépe své ruce, naslouchat a vnímat citlivěji publikum a reagovat na námitky."

"Veškerá očekávání naplněna. Úžasná lektorka. Skvělá zpětná vazba a obrovská přidaná hodnota na svém osobním posunu v oblasti prezentace."

Kurz "Jak uspět při výběrovém řízení v AJ", jaro 2017

"Kurz mi určitě pomohl s procvičením odpovídající slovní zásoby pro pohovory v anglickém jazyce. Hodně mi pomohlo procvičení psaní motivačního dopisu a ujasnění si, jak správně reagovat v angličtině."

"Úžasná atmosféra, uvolněnost. Lektorka byla nápomocná, skvěle připravená na hodiny, dostali jsme hodně praktických tipů, hodně prostoru k mluvení."

Workshop "Jak hledat a naplnit svůj (nejen) profesní cíl", jaro 2017

„Worshop byl pro mě velmi přínosný a užitečný, pomohl mi se rozhodnout, utřídit si myšlenky, ujasnit si svůj cíl. Našla jsem nové kontakty. Díky za příjemně strávený čas.“ 

„Inspirující, praktický, užitečný! A hlavně – pozitivní!“ 

„Udělala jsem si pořádek v tom, co vlastně chci a našla jsem návod, jak toho dosáhnu“. 

„Díky za skvělé koučovací otázky pro úvahy o dalším profesním postupu. Ocenila jsem sdílení zkušeností a tipů a řadu užitečných návodů, jak postupovat dál.“ 

„Workshop mi přinesl nejen nadhled, ale i praktické návody, jak přistupovat k rozhodovacímu procesu. Akce mi zas trochu pootevřela oči a nasměrovala mě k nalezení východiska ze své situace..“ 

„Díky workshopu jsem se konečně rozhoupala a odhodlala udělat první krok ke svému cíli…, děkuji.“

Kurz "Jak psát CV a motivační dopis v AJ", jaro 2017:

"Byla jsem velmi spokojena, materiály byly adekvátní, rozšířila jsem si slovní zásobu v anglickém jazyce. Lektorka zodpověděla všechny mé dotazy, bylo vidět, že má mnoho zkušeností." 

"Kurz se mi velice líbil a byl pro mě hodně přínosný."

"Kurz byl pro mě užitečný, dozvěděla jsem se spoustu slovních obratů použitelných v CV a motivačním dopise. Mohla jsem si oživit angličtinu, slovně i písemně."

Workshop "Jak hledat a najít svůj potenciál", jaro 2017: 

"Workshop mi přinesl povbuzení a odhodlání. Motivující, inspirující, nakopávací…!" 

"Velmi optimistické, povzbuzující a hlavně praktické a užitečné rady, postřehy. Najednou vím, kolik mám silných stránek!! A že jich je dost…!" 

"Workshop mi přinesl utvrzení se ve svých schopnostech, možnost nahlédnout konstruktivně na další možnosti seberealizace. Naučil mě důležitosti a provázanosti všech aspektů života." 

"Stojí to za to, věnovat se sama sobě!" 

"Spousta informací, pozitivní nálady, uvědomění si sama sebe, skvělé příležitosti zhodnotit se a promyslet si, co dále, jak se sebou pracovat a uskutečnit si své sny. Profesionální práce ve velmi netradičních prostorách..." 

"Děkuji, bylo to skvělé, přínosné, otázky byly dobře kladené, vydolovaly z nás odpovědi a myšlenky, které dokáží motivovat. Uvědomili jsme si svoje hodnoty a priority. Je to úplně něco jiného, když to člověk vysloví nahlas. A co bylo také velmi cenné, byl pohled ostatních na nás samotné…"

"Dostali jsme tipy, odkud čerpat silné stránky a návody k propojení toho, co mě baví, se schopnostmi a dovednostmi."

"Vzpomněla jsem si na věci z dětství, které mi pomohly odhalovat svůj potenciál."

"Workshop mi přinesl jiný pohled, podnět k zamyšlení se z jiného úhlu."

                                                                   xxx  

„Ráda bych poděkovala za seminář na téma jak hledat práci po MD/RD i individuální konzultace, poskytly nejenom množství cenných informací k dané problematice, ale dodaly mi také ztracený optimismus a sebedůvěru ve velmi obtížné situaci. Nesmírně blahodárný byl i pocit, že "v tom " nejsem sama, stejný problém řeší hodně žen a hlavně, že i v daných podmínkách existuje přijatelné řešení. Měla jsem velké štěstí a našla díky tomu zanedlouho pracovní uplatnění přímo v místě mého bydliště, a to jsem si před tím myslela, že je to nereálné! Ještě jednou velmi děkuji za pomoc a přeji hodně úspěchů ve vašem úsilí!“

 

„Oceňuji motivační a přátelskou atmosféru během semináře a také pocit podpory, hlavně psychické!“

 

„Seminář byl velmi podnětný, dozvěděla jsem se řadu nových informací – jak psát životopis a motivační dopis, jak zapracovat MD do CV, jak si říci o flexiúvazek, jak reagovat  otázky zaměstnavatele.. Díky za rady, vzorové materiály i praktické příklady!“

 

„Díky za užitečný seminář a pozitivní náladu. Moc jsme si to užily, skupina byla moc fajn, byly jsme „naladěny na stejnou vlnu“...

 

„Že mi díky semináři „přiletí“ nabídka práce tak brzy, to jsem tedy nečekala.“

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.