ARCHIV: Rodinné útočiště pro náhradní rodiny

Klub náhradních rodin Routa - útočiště pro náhradní rodiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na tento projekt poskytlo dotaci ze státního rozpočtu v oblasti rodiny pro rok 2013.

Tímto projektem rodinné centrum ROUTA

-       podporuje náhradní rodiny,

-       napomáhá integraci náhradních rodin,

-       podporuje profesionalizaci pěstounské péče a transformaci sociálně-právní ochrany dětí,

-       snaží se zabránit negativním vlivům, jakými jsou například syndrom vyhoření, výchovné problémy nebo špatné   školní výsledky,

-       buduje místo setkávání, místo poskytování informací, prostor na výměnu zkušeností,

-       napomáhá lepší informovanosti osvětou.

 

K naplnění těchto cílů realizuje rodinné centrum ROUTA tyto aktivity:

-       spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí

-       semináře s tématy souvisejícími s náhradní rodinnou péčí se zajištěním doprovodného programu pro děti

-       volná setkávání náhradních rodin

-       respitní péče

-       doprovázení rodin odborníkem

-       shromažďování a předávání potřebných informací

-       provozování odborné knihovny

-       realizace osvětových akcí

-       vydávání letáků s informacemi o náhradní rodinné péči

Klub náhradních rodin 

Projekt je součástí aktivit Klubu náhradních rodin Routa

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.