Partneři projektu

Partneři projektu Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice

 FV Plast logo

FV – Plast, a. s.

Dynamicky se rozvíjející česká společnost založená v roce 1990 je třetím největším lokálním zaměstnavatel v Čelákovicích. Střední podnik s asi 160 zaměstnanci se specializuje na výrobu a vývoj komplexního sortimentu plastových rozvodů a trubek. Výrobní a obchodní základna společnosti byla do konce roku 2009 soustředěna do odštěpného závodu Čelákovice, nyní má firma již dva závody.

Společnost klade důraz na rozvoj lidského kapitálu, má bohaté zkušenosti s realizací administrativně náročných velkých projektů, orientuje se v oblasti marketingové, účetní, daňové i pracovněprávní, má zkušenosti s řízením podniku a eliminací podnikatelských rizik.

FV Plast, a.s. je partnerem Rodinného centra ROUTA ještě v dalším projektu zaměřeném na slaďování práce a rodiny. Zároveň spolupracuje s městem na přípravě strategického plánu Čelákovic v pracovní skupině s ostatními podnikateli.

V projektu Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice byl FV-plast, a.s. partnerem S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM – aktivně se zapojoval do různých aktivit projektu. Výrazný podíl měl na motivaci lokálních zaměstnavatelů k uplatňování principů rovných příležitostí a zejména při zavádění politiky přátelské rodině včetně flexibilních forem práce. Ve firmě proběhlo pilotní ověřování metodik zavádění flexibilních forem práce. Firma vytvořila celkem deset pracovních míst pro ženy po ukončení rodičovské dovolené.

 

město Čelákovice

Město Čelákovice

Obec leží pouze 15 km východně od hranice hlavního města Prahy a má výborné vlakové spojení s hlavním městem (cca 29 min). Proto je pracovní aktivita většiny jejich ekonomicky aktivních obyvatel navázána na Prahu. Čelákovice v roce 2011 zpracovaly se zapojením občanů Strategický plán rozvoje do roku 2030. V Řídícím výboru zasedala také členka rady Rodinného centra ROUTA.

Město Čelákovice dlouhodobě spolupracuje s Rodinným centrem ROUTA, které působí přímo v prostorách městského úřadu. Partnerství obou subjektů v projektu přinese nové formy spolupráce a rozvoj služeb, které zatím obyvatelům města citelně chybí.

Do projektu se město zapojilo formou konzultací, supervizí, propagací akcí projektu a jejich koordinací s dalšími aktivitami města. 

Město podporovalo ostatní aktivity projektu včetně služeb péče o dítě a podílelo se na jejich udržitelnosti a tvorbě opatření ke koncepčnímu řešení slaďování pro obyvatele města.

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.