Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

Jsme služba nabízející podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v těžké situaci nebo prochází náročným obdobím. Pomáháme rodinám zorientovat se v situaci a podporujeme je při jejich řešení.

Cílem služby je posílit, s největší možnou mírou samostatnosti, kompetence rodin, které se ocitly v obtížné situaci a pomoci vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro rozvoj dítěte.

 

Provázíme rodiny tak, aby:

 • dokázaly nahlédnout a překonat svoji obtížnou situaci,
 • uměly řešit své problémy samostatně,
 • si zlepšily vztahy v rodině,
 • si zlepšily rodičovské dovednosti,
 • lépe vyšly s rodinným rozpočtem,
 • se dokázaly rozhodnout, co a jak budou dělat (lepší práce s informacemi),
 • získaly nové dovednosti (práce s PC a internetem…),
 • dokázaly samostatně vyjednávat na úřadech,
 • přijaly odpovědnost za svá rozhodnutí.

 

Služba je určená rodinám s dětmi a těhotným, například:

 • rodičům, kteří jsou na výchovu dětí sami,
 • rodičům, kteří si nevědí rady s výchovou a vzděláváním dětí (např. záškoláctví, příprava do školy),
 • rodinám, které nevycházejí s rodinným rozpočtem,
 • rodičům ve stresu („mám pocit, že je toho na mě moc“),
 • rodičům, kteří se chystají na návrat dětí z náhradní rodinné péče (ústavní nebo pěstounská péče),
 • rodičům, kterým hrozí odebrání dětí,
 • rodičům, kteří odcházejí z Azylového domu,
 • nabízíme podporu mladým rodičům,
 • rodinám, kde je člen domácnosti se zdravotním postižením,
 • rodičům, kteří již nejsou aktivními uživateli návykových látek (drogy, alkohol…),
 • rodinám, které procházejí rozvodem či rozchodem, neočekávaným těhotenstvím/ mateřstvím, náhlou změnou, která ovlivní rodinnou situaci, vážným onemocněním.

 

Nabízíme:

 • poradenství oblasti péče o dítě a jeho rozvoj,
 • podporu v oblasti vzdělávání dětí – spolupráce se školou, doučování, podpora rodičovských kompetencí,
 • zprostředkování kontaktu s odborníky,
 • podporu a provázení při stabilizaci obtížné životní situace,
 • podporu při hledání práce,
 • poradenství v oblasti finanční gramotnosti, státní sociální podpory, hmotné nouze a provázení při hospodaření s rodinným rozpočtem,
 • podporu při podávání návrhů či žádostí na různé úřady, doprovod na jednání,
 • podporu v oblasti bydlení – provázení v oblasti jeho hledání a udržení.

Poradenství a podporu poskytujeme přímov v rodinách nebo v prostorách naší organizace.

 

Úřední hodiny sociální služby:

Čelákovice, Sedláčkova 107: pondělí 9 – 12h a čtvrtek 10 – 18h

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 915: pondělí 13 - 16h

 

Kontakt:

Mgr. Lenka Horváthová

vedoucí sociální služby, sociální pracovnice

608 873 926

routa.sas@seznam.cz

 

 

 

 

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.                                                                               reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

Sociální služba je financována z dotací měst:

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Lysá nad Labem

 

Přihlašte se k odběru newsletteru

Chcete být informováni o tom, co pro vás ROUTA připravuje? Co je u nás nového, jaké aktivity plánujeme pro děti, pro rodiče, pro celé rodiny? Přihlašte se k odběru newsletteru, který vám poskytne přehled všech novinek.