Doučování v Routě

Doučování v rámci projektu Podpora integrace dětí z Ukrajiny do českých škol.

Projekt finančně podpořen Nadací J&T. 

V rámci projektu realizujeme doučování pro 20 dětí z Ukrajiny v rozsahu 1 h týdně. V rámci projektu se dále budou scházet 4 skupiny žen na výuku českého jazyka v rozsahu 1 h týdně. 

Cílovou skupinou jsou děti z Ukrajiny (žáci základní případně střední školy) a ženy z Ukrajiny. Tyto skupiny bojují především s jazykovou a do jisté míry také s kulturní bariérou. Cílem projektu je usnadnit dětem integraci do českých škol a ženám zlepšit přístup na trh práce. 

Kapacita tohoto projektu je 20 dětí (individuální doučování) a 24 žen (4 skupiny po 6 ženách). Doba realizace projektu do 31. 12. 2023.


Informace a přihlášky: Bc. Monika Žatečková, tel.: 728 660 493, email.: monika.zateckova@rc-routa.cz 

Doučování komerční - komerční doučování neposkytujeme, ALE můžeme vám pomoci zprostředkovat kontakt na doučující vysokoškoláky nebo středoškoláky.  

Informace: Monika Žatečková, tel.: 728 660 493 nebo email: monika.zateckova@rc-routa.cz