Doučování v Routě

Doučování v Routě

Projekt Doučování v Routě je realizován na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním ze základních a středních škol na kalendářní rok 2022.


Realizováno je především individuální prezenční doučování jehož cílem je podpořit zájem žáků se sociálním zvýhodněním o vzdělání, pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělání a motivovat ji k podpoře žáka při vzdělávání, obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků, realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžení pro další vzdělávací postup a úspěch žáků a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemii covid-19 v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje.

Celkově bude podpořeno 45 žáků.

Doučování je poskytováno zdarma. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

V případě zájmu o doučování kontaktujte koordinátorku projektu

Bc. Moniku Žatečkovou tel.: 728 660 493, email: monika.zateckova@rc-routa.cz