Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ

Kurzy jsou pro školní rok 2022/2023 OBSAZENY.

Naše přípravné kurzy jsou určeny všem žákům devátých tříd - uchazečům o studium na středních školách, kteří se chtějí důkladně připravit na jednotnou přijímací zkoušku.

Našim hlavním cílem je spokojenost a úspěch našich žáků. Máme skvělý tým kvalifikovaných lektorek, které mají s přípravou na přijímací zkoušky zkušenosti.

Kurzy budou probíhat v prostorách RC ROUTA, Sedláčkova 107, Čelákovice vždy v úterý v časech 16.30 – 18.45 hod. Mají 20 vyučovacích bloků a budou probíhat od října do dubna.


Kurzovné zahrnuje vždy výklad s učitelem, všechny tištěné materiály ke kurzu a pracovní listy. Domácí úkoly a jejich správné výsledky vám budou zasílány na vámi uvedený email.


V každém kurzu bude vždy probíhat výklad s učitelem, který vysvětlí typovou úlohu a upozorní na záludnosti a chytáky. Samozřejmostí je zodpovězení všech dotazů, které žáci mohou mít. Na uvedený email budou po každé hodině zaslány úlohy k procvičování včetně správných odpovědí. Procvičené domácí úlohy vždy žáci na další hodinu přinesou, učitelé chybné odpovědí dovysvětlí, případně zařadí opět do procvičování.


Nabízíme 2 typy kurzů:

  • Kurz A – max. 12 žáků ve skupině, cena 3.800,- Kč (kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 žáků) - kurz je pro školní rok 22/23 obsazen

  • Kurz B – max. 6 žáků ve skupině, cena 4.800,- Kč (kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 žáků) - kurz je pro školní rok 22/23 obsazen


V případě nepříznivé epidemické situace budeme vyučovat online.


Informace a přihlášky: Monika Žatečková, tel.: 728 660 493 nebo e-mail monika.zateckova@rc-routa.cz


Lektorky:

  • Český jazyk – Mgr. Vratislava Tomášková

  • Matematika – Mgr. Petra Imlaufová