Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 - OBSAZENO

Naše přípravné kurzy jsou určeny všem žákům devátých tříd - uchazečům o studium na středních školách, kteří se chtějí důkladně připravit na jednotnou přijímací zkoušku.

 

Našim hlavním cílem je spokojenost a úspěch našich žáků. Máme skvělý tým kvalifikovaných lektorek, které mají s přípravou na přijímací zkoušky zkušenosti.

 

Kurzy budou probíhat v prostorách RC ROUTA, Sedláčkova 107, Čelákovice vždy v úterý v časech 16.15 – 18.30 hod. Mají  20 vyučovacích bloků a budou probíhat od října do dubna. 


Kurzovné zahrnuje vždy výklad s učitelem, všechny tištěné materiály ke kurzu a  pracovní listy.  Domácí úkoly a jejich správné výsledky vám budou zasílány na vámi uvedený email.


V každém kurzu bude vždy probíhat výklad s učitelem, který vysvětlí  typovou úlohu a upozorní na záludnosti a chytáky. Samozřejmostí je zodpovězení všech dotazů, které žáci mohou mít. Na uvedený email budou po každé hodině zaslány úlohy k procvičování včetně správných odpovědí. Procvičené domácí úlohy vždy žáci na další hodinu přinesou, učitelé chybné odpovědí dovysvětlí, případně zařadí opět do procvičování.


Nabízíme 2 typy kurzů:


V případě nepříznivé epidemické situace budeme vyučovat online. 


Informace: Monika Žatečková,  tel.: 728 660 493 nebo e-mail: monika.zateckova@rc-routa.cz 


Lektorky: