Procvičování MA a ČJ pro žáky 9.tříd

Nový koncept přípravy žáků devátých tříd k jednotné přijímací zkoušce na střední školy.


Procvičování matematiky i českého jazyka bude spočívat v samostatné přípravě v kolektivu vrstevníků pod dohledem studentů VŠE. Skupina bude maximálně 5ti členná.


Žáci budou individuálně v jedné učebně řešit úlohy z pracovního sešitu. Každý žák pojede svým vlastním tempem. Pokud žáci narazí na problém, naši lektoři pomůžou, dovysvětlí a navedou ke správnému řešení. Nejedná se o výklad s učitelem, jde nám hlavně o procvičení dovedností získaných ve škole.


Procvičováním žáci zlepšují zručnost v řešení obdobných úloh jak v matematice tak i v českém jazyce, tím získávají sebedůvěru a sebevědomí, které jim pomáhají tyto náročné zkoušky úspěšně zvládnout.


Procvičování bude probíhat v prostorách KLUBU ROUTA, Stankovského 1650, Čelákovice ve čtvrtek 1. skupina v čase 16.00– 18.00 hod. a 2. skupina 17.00- 19hod.

Vždy 60 minut matematika a 60 minut český jazyk. Celkem 20 bloků od října do dubna.

MŠMT vyhlásilo termíny přijímacích zkoušek na čtvrtek 13.4. a pátek 15.4.


Začínáme již 20.10.2022


Kurzovné: 4.000,- Kč včetně pracovních sešitů Přijímačky ČJ a Přijímačky MA 2022/23


Informace: Monika Žatečková, tel.: 728 660 493 nebo e-mail monika.zateckova@rc-routa.cz


Lektoři:

  • Český jazyk - Jakub Kohoutek

  • Matematika – Matyáš Langmajer