Procvičování MA a ČJ pro žáky 9.tříd

Příprava žáků devátých tříd k jednotné přijímací zkoušce na střední školy v Routě se studenty VŠ.


Procvičování matematiky i českého jazyka bude spočívat v přípravě v kolektivu vrstevníků se studenty VŠ. Skupina bude maximálně 6ti členná. 


Žáci budou řešit úlohy z pracovního sešitu i testy z minulých ročníků. Naši lektoři pomůžou, dovysvětlí a navedou ke správnému řešení. 


Procvičováním žáci zlepšují zručnost v řešení obdobných úloh jak v matematice tak i v českém jazyce, tím získávají sebedůvěru a sebevědomí, které jim pomáhají tyto náročné zkoušky úspěšně zvládnout. 


Procvičování bude probíhat v prostorách KLUBU ROUTA, Stankovského 1650, Čelákovice v NEDĚLI.

1. skupina v čase 16.00 – 18.00 hod.  

2. skupina v čase 17.00 - 19.00 hod.  

3. skupina v čase 18.00 -  20.00 hod. /pokud se naplní předchozí dvě/


Vždy 60 minut matematika a 60 minut český jazyk. Celkem 20 vyučovacích  bloků od října do dubna. 


Kurzovné: 4.000,- Kč včetně pracovních sešitů 


Informace: Bc. Monika Žatečková,  tel.: 728 660 493 nebo e-mail: monika.zateckova@rc-routa.cz


Lektoři: