Procvičování MA a ČJ pro žáky 9.tříd

Nový koncept přípravy žáků devátých tříd k jednotné přijímací zkoušce na střední školy  v Routě.


Procvičování matematiky i českého jazyka bude spočívat v přípravě v kolektivu vrstevníků pod dohledem VŠ studentů. Skupina bude maximálně 5ti členná. 


Žáci budou řešit úlohy z pracovního sešitu i testy z minulých ročníků. Naši lektoři pomůžou, dovysvětlí a navedou ke správnému řešení. 

Žáci budou pracovat s procvičovacími sešity Procvičování pro 9.třídu - POHODA, které od nás dostanou. 


Procvičováním žáci zlepšují zručnost v řešení obdobných úloh jak v matematice tak i v českém jazyce, tím získávají sebedůvěru a sebevědomí, které jim pomáhají tyto náročné zkoušky úspěšně zvládnout. 


Procvičování bude probíhat v prostorách KLUBU ROUTA, Stankovského 1650, Čelákovice ve čtvrtek  1. skupina v čase 16.00– 18.00 hod. a 2. skupina 17.00- 19hod. 

Vždy 60 minut matematika a 60 minut český jazyk. Celkem 20 bloků od října do dubna. Kurzovné: 4.000,- Kč včetně pracovních sešitů 


Informace: Monika Žatečková,  tel.: 728 660 493 nebo e-mail monika.zateckova@rc-routa.cz


Lektoři:Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 zájemců.