Rodina v obtížné situaci
SAS

Podpůrná skupina pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami
2. 5. 2024
Rodičovství je dobrodružství plné radosti, lásky, ale také výzev a občasného pocitu izolace. Pro rodiče dětí se specifickými potřebami může být toto dobrodružství ještě náročnější. Které děti se skrývají za tímto zvláštním názvem? Jde o děti s autismem, vývojovou dysfázií, ADHD a dalšími diagnózami. 

Protože si v RC Routa uvědomujeme náročnost výzev takového rodičovství, rozhodli jsme se vytvořit prostředí, které poskytne podporu, sdílení a porozumění všem rodičům těchto dětí. Jejich rostoucí počet ostatně možná vnímáte i v běžném životě. Nám se naléhavost této problematiky začala ukazovat, když jsme tyto rodiny potkávali stále častěji v rámci Komunitního centra i jako klienty Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). Uvědomili jsme si, že mají společné zkušenosti a potřeby. Často se totiž stává, že tyto rodiny se cítí osaměle ve svých starostech a mají pocit, že je nikdo jiný nemůže pochopit.

Nově založená podpůrná skupina otevírá své náručí všem, kteří hledají společenství a podporu na své rodičovské cestě. Kromě uvedeného bezpečného prostředí pro setkávání skupina poskytuje též prostor pro diskusi nad Vašimi tématy jako je například vzdělávání dětí, trávení volného času či přístup k různým službám. Abychom vyšli vstříc co největšímu počtu rodičů a dalších pečujících, scházíme se dvakrát měsíčně ve čtvrtek, jednou v čase od 14:00 a podruhé od 16:00.

Během chladnějších dnů se setkání konají v Jurtě RC Routa, kde jsou k dispozici hračky a prostředí je vhodné i pro děti. V teplých dnech se setkání přesouvají na zahradu RC Routa, aby měly děti více prostoru. Skupina se již setkala několikrát a pokaždé jsme dostali pozitivní odezvu. Vytvořila se zde vřelá a přátelská atmosféra. Vyslyšeli jsme návrhy účastníků a připravujeme různé aktivity pro Vás i Vaše děti. Mezi ně patří setkání s canisterapeutickým pejskem. Dále také přilezou, přiskákají a připlazí se různá zvířátka. Zajímavá bude i společná práce s arteterapeutkou, která bude pracovat s dětmi prostřednictvím hlíny. Pro rodiče jsou připraveny přednášky, kde budou moci klást dotazy a diskutovat.

Věříme, že podpora a sdílení může být pro rodiče dětí se specifickými potřebami klíčem k lepšímu porozumění a úspěšnému zvládání jejich rodičovských rolí. Máme zkušenost s různými formami specifických potřeb, a proto Vás zveme, abyste se nebáli přijít i se svými dětmi. Naše skupina je otevřená a přátelská, a věříme, že v ní najdete podporu, pochopení a sdílení radostí i starostí.

Skupina je realizována v rámci projektu Routa rodinám ze Středního Polabí, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0000911, spolufinancovaného Evropskou unií.

Barbora Schejbalová Žáčková, barbora.schejbalova@rc-routa.cz, 775 413 751 

Co kdyby málo udělalo velkou radost?
Potravinová sbírka
9. 4. 2024
Vždycky když člověk pověsí na zeď kalendář nového roku, připadá mu, že je všechno tak trochu na začátku, je to nové a sváteční, spousta příležitostí, plánů. Potom začnou mizet dny a týdny, odtrhne se první, druhý list a už jsme zase ve všedních dnech a jen sledujeme, jak ten čas letí kolem nás a my se s ním honíme a nestíháme. 

Jsem ráda, že se v průběhu kalendářního roku objevují známé body, že kromě nových příležitostí a někdy i hrozeb, máme asi každý ve svém diáři nejrůznější opakující se události. Třeba svátky a narozeniny příbuzných a kamarádů, tradiční setkání, srazy a akce, kde sice dopředu nevíme přesné datum, ale přibližně víme, že koncem března se uvidíme s partou ze školy, v červnu se pojede na vodu atd. 

Taky Rodinné centrum Routa žije svým vlastním během dní všedních a svátečních, rozumějte mimořádných. Například v květnu bude Den rodin, v listopadu Lampioňák, zalistovala jsem namátkou naším kalendářem a určitě ani zdaleka nevyjmenovala všechny plánované položky. Každý rok zkoušíme něco nového, ale rádi se vracíme k zaběhnutým a oblíbeným akcím, jsou to naše jistoty v plynutí času, opěrné body. 

Již několik let patří mezi stálice také jarní a podzimní kolo sbírky potravin; dopředu víme, že duben a listopad. Jarní kolo klepe na dveře a to už naléhavě, neboť přijde tuhle sobotu a my si oblékneme zelené zástěry a vy nás potkáte v Tescu a v Albertu. Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. Více o sbírce zde https://www.sbirkapotravin.cz/ Stačí si jen udělat čas a poznámku do diáře. 

"Nikdo není tak chudý, aby nemohl něco dát, a nikdo není tak bohatý, aby nemohl něco potřebovat." Řekla moudře Helen Kellerová, americká spisovatelka a aktivistka. Myslím, že to je doslova definice solidarity. Bylo by hezké vyrazit v sobotu na velký nákup a část z něj nechat v připravených košících a přepravkách, bylo by báječné myslet na SBÍRKU POTRAVIN stejně jako na jeden z pevných bodů našeho kalendářního roku, jako na Den dětí, Svátek matek nebo jiný významný den.

Podporou potravinové sbírky můžete být inspirací pro ostatní, aby také přispívali k dobročinným aktivitám a pomáhali těm, kteří to potřebují. Vaše akce může motivovat další lidi k podobným činům a rozšířit vlnu solidarity a třeba se tak do dalších diářů a kalendářů dostane poznámka:

13.4. JARNÍ SBÍRKA, JDEME NAKOUPIT

Děkujeme!

Mgr. Vratislava Tomášková, předsedkyně RC Routa 

Když schází finance na základní potřeby dětí
3. 7. 2023
Cílem sociálně aktivizační služby je posílit, s největší možnou mírou samostatnosti, sociální fungování a rodičovské kompetence rodin, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a pomoci vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro rozvoj dítěte. Co to ale znamená a v praxi přináší rodinám ve Vašem okolí, nebo možná jednou i Vám? 

Nepříznivá sociální situace je jakákoliv jednorázová nebo dlouhodobá životní situace, která vyžaduje více energie, času nebo jiné způsoby řešení, než jaké jsme zvyklí používat v běžných situacích. Může jít o konflikt v rodině, rozvod, nedostatek financí, ztrátu bydlení, vážné onemocnění, handicap někoho z rodiny, ale také o běžnou životní situaci, která je pro někoho příliš náročná, jako těhotenství, narození dítěte, péče a výchova o dítěte či školní docházka. Jak může naše služba pomoci, bychom Vám rádi ukázali na příběhu rodiny, která nás požádala o podporu v předchozích letech.

Paní Kateřina, se na naší službu se obrátila, spolu s třídní učitelkou jednoho ze svých tří dětí, s informací, že děti již několik měsíců nemají zaplacené školní obědy. Situace se navíc nestala poprvé, stále se opakuje, školní prospěch ani vztahy dětí s vrstevníky také nejsou dlouhodobě dobré. Na domluvené schůzce ve škole se ukázalo, že matka dětí se domnívá, že se nejedná o závažnou, ani dlouhodobou situaci, pouze o malý výpadek v příjmu rodiny, konkrétně o pozdní obdržení sociálních dávek. Souhlasila však s tím, že se jí nyní nedaří zaplatit všechny základní životní potřeby dětí, a že si s řešením neví rady. Díky poskytnutí potravinové pomoci naší službou se podařilo matce překlenout dobu do obdržení dávek a zaplatit školní obědy. V rámci našich konzultací jsme pracovali na rodinném rozpočtu, kde bylo třeba zvýšit příjmy a snížit výdaje. Na základě této zkušenosti se podařilo získat důvěru matky natolik, že souhlasila i s podporou dalších změn v rodině, např. jak lépe zorganizovat čas na školní přípravu a nalézt pro děti vhodnou náplň volného času. Děti jsme také nasměrovali do našeho Nízkoprahového klubu PLEJS, kde nabízíme doučování. Do rodiny průběžně jednou týdně docházíme na konzultaci a dále ji podporujeme v tom, aby se dětem lépe dařilo.

Služba je určena pro rodiny s dětmi z Čelákovic, Brandýsa nad Labem-St.Boleslavi a okolí. Je dobrovolná, vázána mlčenlivostí, zcela zdarma. Může se na nás obrátit kdokoliv z rodiny nebo někdo z jejího okolí. Setkat se můžeme v kanceláři nebo u Vás doma. 

Mgr. Lenka Horváthová, vedoucí sociální služby