Rodina v obtížné situaci
SAS

Když schází finance na základní potřeby dětí
3. 7. 2023
Cílem sociálně aktivizační služby je posílit, s největší možnou mírou samostatnosti, sociální fungování a rodičovské kompetence rodin, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a pomoci vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro rozvoj dítěte. Co to ale znamená a v praxi přináší rodinám ve Vašem okolí, nebo možná jednou i Vám? 

Nepříznivá sociální situace je jakákoliv jednorázová nebo dlouhodobá životní situace, která vyžaduje více energie, času nebo jiné způsoby řešení, než jaké jsme zvyklí používat v běžných situacích. Může jít o konflikt v rodině, rozvod, nedostatek financí, ztrátu bydlení, vážné onemocnění, handicap někoho z rodiny, ale také o běžnou životní situaci, která je pro někoho příliš náročná, jako těhotenství, narození dítěte, péče a výchova o dítěte či školní docházka. Jak může naše služba pomoci, bychom Vám rádi ukázali na příběhu rodiny, která nás požádala o podporu v předchozích letech.

Paní Kateřina, se na naší službu se obrátila, spolu s třídní učitelkou jednoho ze svých tří dětí, s informací, že děti již několik měsíců nemají zaplacené školní obědy. Situace se navíc nestala poprvé, stále se opakuje, školní prospěch ani vztahy dětí s vrstevníky také nejsou dlouhodobě dobré. Na domluvené schůzce ve škole se ukázalo, že matka dětí se domnívá, že se nejedná o závažnou, ani dlouhodobou situaci, pouze o malý výpadek v příjmu rodiny, konkrétně o pozdní obdržení sociálních dávek. Souhlasila však s tím, že se jí nyní nedaří zaplatit všechny základní životní potřeby dětí, a že si s řešením neví rady. Díky poskytnutí potravinové pomoci naší službou se podařilo matce překlenout dobu do obdržení dávek a zaplatit školní obědy. V rámci našich konzultací jsme pracovali na rodinném rozpočtu, kde bylo třeba zvýšit příjmy a snížit výdaje. Na základě této zkušenosti se podařilo získat důvěru matky natolik, že souhlasila i s podporou dalších změn v rodině, např. jak lépe zorganizovat čas na školní přípravu a nalézt pro děti vhodnou náplň volného času. Děti jsme také nasměrovali do našeho Nízkoprahového klubu PLEJS, kde nabízíme doučování. Do rodiny průběžně jednou týdně docházíme na konzultaci a dále ji podporujeme v tom, aby se dětem lépe dařilo.

Služba je určena pro rodiny s dětmi z Čelákovic, Brandýsa nad Labem-St.Boleslavi a okolí. Je dobrovolná, vázána mlčenlivostí, zcela zdarma. Může se na nás obrátit kdokoliv z rodiny nebo někdo z jejího okolí. Setkat se můžeme v kanceláři nebo u Vás doma. 

Mgr. Lenka Horváthová, vedoucí sociální služby