Dobročinný obchod

Po vzoru anglických charity shops jsme se rozhodli v květnu 2016 otevřít náš Dobročinný obchod. Ve světě se jedná o zažitý způsob získávání finančních prostředků. Sortiment těchto obchodů sestává výhradně z darů veřejnosti. Zisky jdou po uhrazení provozních nákladů na sociální účel. U nás je tímto účelem dofinancování sociálně aktivizačních služeb a materiální pomoci pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi z Čelákovic a okolí. Smyslem je pomoci rodinám s problémy, které nejsou samy schopny překonat, a předcházet tak negativním vlivům na rodiny i jejich okolí.

OD 3. 4. 2023 ZNOVU OTEVŘENO PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 10:00 - 18:00 

Náš Dobročinný obchod najdete na zahradě ROUTY, Sedláčkova 107, Čelákovice

Jak nám můžete pomoci? 

Přijďte si nakoupit! 


Naším primárním cílem je získat finanční prostředky prodejem použitých i nových věcí. Zboží prodáváme za velmi příznivé ceny. 


Rodinám v tíživé sociální situaci poskytujeme přímou pomoc z přebytků obchůdku.


Přijďte si nakoupit k nám do kamenného obchůdku nebo na naši Facebookovou stránku v jednotlivých prodejních albech.Darujte nám:Přijímáme věci funkční, čisté, vyprané, prostě takové, jaké byste si sami rádi koupili. 

Kontaktní osoba: Dominika Fijalová, 721 355 798

Jde 100 % částky na sociální účely? 

Snažíme se chovat co nejekonomičtěji. Z celkových získaných prostředků je ale potřeba zaplatit provozní náklady. Vše ostatní je použito na sociální účely. My jsme se zaměřili na dofinancování sociálně aktivizačních služeb a materiální pomoci pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi z Čelákovic a okolí. V obchodě pracují ženy, na jejichž zaměstnání jsme získali dotaci, nebo neplacení dobrovolníci, a tak nám v tomto ohledu nevznikají žádné další náklady. Položky na prodej jsou získávány zdarma. Rodinám v tíživé sociální situaci poskytujeme přímou pomoc z výnosu obchůdku.

Najdete nás na Facebooku