Dobročinný obchod

Po vzoru anglických charity shops jsme se rozhodli v květnu 2016 otevřít náš Dobročinný obchod. Ve světě se jedná o zažitý způsob získávání finančních prostředků. Sortiment těchto obchodů sestává výhradně z darů veřejnosti. Zisky jdou po uhrazení provozních nákladů na sociální účel. U nás je tímto účelem dofinancování sociálně aktivizačních služeb a materiální pomoci pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi z Čelákovic a okolí. Smyslem je pomoci rodinám s problémy, které nejsou samy schopny překonat, a předcházet tak negativním vlivům na rodiny i jejich okolí.

OTEVŘENO PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 10:00 - 18:00 

Náš dobročinný obchod najdete na zahradě ROUTY, Sedláčkova 107, Čelákovice

Jak nám můžete pomoci? 

Přijďte nás podpořit! Za vaše dobrovolné příspěvky poskytujeme rodinám v tíživé sociální situaci přímou pomoc.


Podporujeme udržitelný životní styl.


Přijímáme věci funkční, čisté, vyprané, prostě takové, jaké byste si sami rádi koupili. 


Darujte nám:Kontaktní osoba: Dominika Fijalová, 721 355 798

Jde 100 % částky na sociální účely? 

Snažíme se chovat co nejekonomičtěji. Z celkových získaných prostředků je potřeba zaplatit náklady spojené s provozem zahrady, nejsou určené na mzdové náklady. Vše ostatní je použito na sociální účely, na pomoc sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi z Čelákovic a okolí. Věci do obchůdku daruje veřejnost. Rodinám v tíživé sociální situaci poskytujeme přímou podporu z dobrovolných příspěvků.