Projekt Routa - žijeme v ČR

Projekt je financován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_099/0000784

Doba realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2025


Projekt představuje komplex navzájem provázaných informačních, poradenských, motivačních, adaptačních a komunitních aktivit na podporu sociálního začleňování min. 150 osob z Ukrajiny, zejména rodin s dětmi v Čelákovicích, realizovaných za podpory obce a ORP Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav, s návazností na provoz komunitního centra a další lokálně dostupné služby v regionu a podporujících sociální soudržnost, dlouhodobé dobré vztahy i nekonfliktní soužití v komunitě.

 

Projekt řeší situaci související s rozsáhlou migrací osob z Ukrajiny, zejména rodin s dětmi, a potřebu jejich adaptace a sociální integrace v oblasti Středního Polabí, zejména ve městě Čelákovice a blízkém okolí (ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav). Cílem projektu je podpořit osoby z Ukrajiny, aby mohly během svého života v ČR co nejdříve jednat samostatně a stát se plnohodnotnými členy naší společnosti. Kromě usnadnění adaptace a orientace v novém kulturním a jazykovém prostředí, zajištění základních potřeb, péče o děti, zaměstnání a bydlení jde i o předcházení nedorozumění a izolovanosti, posílení vztahů ve vlastní komunitě, podporu vzájemné solidarity a svépomoci. Dalším cílem je prevence negativních jevů a krizových situací, a to jak v rovině osobní a rodinné, tak i v rovině společenské. Projekt také výrazně přispěje k podpoře nekonfliktního soužití s místní komunitou, očekáván je také pozitivní dopad v oblasti prevence nezaměstnanosti a bezdomovectví.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Krausová: jana.krausova@rc-routa.cz, telefon 605 228 444