Angličtina pro děti z MŠ

Angličtina pro děti z mateřských škol. Výuka angličtiny probíhá jako součást her, tance, zpěvu, kreslení. Jde o vstřebávání jazyka naprosto přirozeným způsobem. Předškolní věk je ideální dobou pro první kontakt s cizím jazykem, protože děti baví poznávat nové věci a snadno se učí. Výukou cizího jazyka si děti trénují paměť, pozornost, rozvíjejí své myšlení, zlepšují komunikaci a rozvíjejí svou osobnost. Včasná jazyková příprava navíc usnadňuje další výuku a vzbuzuje chuť se dále jazykově vzdělávat.


Angličtinu pro děti z MŠ vyučujeme v prostorách Klubu Routa Čelákovice, Stankovského 1650.
Výuka probíhá v pondělí 12:20 - 13:20.


Pro děti z MŠ Komenského a MŠ Sluníčko nabízíme převod z /do MŠ.  Tyto kurzy vede Benjamin Selinger.


OD 13. 7. přijímáme jen náhradníky.


Cena za pololetí: 2.500,- Kč (16 lekcí angličtiny po 60 min.)