Anglická školička

Anglická školička je pro děti ve věku 3 - 6 let. Výuka probíhá zábavnou formou, lektor s dětmi hraje různé hry, seznamuje je s angličtinou, učí je reagovat v angličtině, zpívá. Výuka je doprovázená i kreativní činností. Děti jsou zaujaté činnostmi a při tom přirozeně vstřebávají angličtinu.


Ve skupině je maximálně 8 dětí. Výuka probíhá v prostorách Mateřského centra Čelákovice.


Učíme ve středu.


V případě zájmu převádíme děti zpět do školky na oběd a odpolední program.


Anglickou školku vede Benjamin Selinger.


Cena za pololetí: 5.960,-Kč (16 bloků angličtiny - cena za 1 dopolední blok je 370,-Kč)