Judith Frink

  • studentka Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika a psychologie

  • vyrůstala v bilingvní rodině

  • studovala v USA

  • účastní se dobrovolnických kempů v zahraničí